โรคหัวใจ และระดับชั้นสูงมากความตายของเขาเป็นการชดใช้หนี้

เพราะเขาชื่อ Avrom และลูกสาวคุณก็มีชื่อตามเขา ลูกชายคณ.ส. ชีวิตด้วย โรคหัวใจ หัวใจเขามีความสําคัญมากทีเดียว เพราะมันพลิก กลับเหมือนหัวใจไก่เขาได้เสียสละแทนคุณอย่างมากเพราะเขารักคุณ จิตของเขามาจากระดับชั้นสูงมากความตายของเขาเป็นการชดใช้หนี้

แทนบิดาของเขา เขายังอยากให้คุณรู้ว่า ยารักษาโรคทั้งหลาย มีผล รักษาโรคได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็จํากัดมาก” ข้อความเหล่านี้ ทําให้ดร.ไวส์ ตกตะลึงมากเนื่องจากแคทเธอลีนเองไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยว กับตัวเขามาก่อนเลย รวมทั้งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับครอบครัวของเขา เรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตของเขาคือ โรคหัวใจ และ ความตายเมื่อแรกเกิดของ

ลูกชายคนแรกของเขาสภาพหัวใจของเขาอยู่ในภาวะอันตราย เพียงแค่ 10 วันแรกที่คลอดออกมา ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้เพียงหนึ่งใน 10 ล้านเท่านั้นเขาเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 23 วันส่วนบิดาของ ดร.ไวส์เสีย ชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และท่านมีชื่อว่า Avrom! หลังจากนั้นอีก 4 เดือนลูกสาวของ ดร.ไวส์ก็คลอดออกมา เธอมีชื่อว่า Amy ตามชื่อคุณปู่ที่ล่วงลับไป เนื่องจากแคทเธอลีนและดร.ไวส์ไม่ใช่โรคหัวใจ

Because his name is Avrom and your daughter is named after him. Son, K. Life, with heart disease. His heart is very important because it turned like a chicken’s heart. He has made many sacrifices for you because he loves you. His mind comes from a very high level. His death is a debt repayment.

In place of his father He also wants you to know that All medicines can only cure a certain degree of disease. Which is very limited. “These statements Causing Dr. Weiss Shocking, because Catherine herself didn’t know anything about With him before Including not knowing anything about his family The saddest thing in his life is Death at the birth of

His first son, the state of his heart, was in danger of just the first 10 days he was born. Which is only one in 10 million. He died at the age of 23, while Dr. Weiss’s father died of acute myocardial infarction. And your name is Avrom! After another 4 months, the daughter of Dr. Weiss was born. She was named Amy after the name of the deceased grandfather. Because Catherine and Dr. Weiss are not

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่