วิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์โต้แย้งอย่างไม่มีหลักวิชาการสำหรับผมเองโต้แย้งโดยหลักการจากทางศาสนาพุทธว่า เราสามารถเข้าไปในอดีตได้ด้วยการปฏิบัติธรรม โดยจะมีลักษณธะคล้ายๆ กับการดูภาพยนต์เราไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นได้

สำหรับในกรณีที่นักฟิสกส์ใหม่อย่างจะเห็นอดีตจริงๆ ก็ต้องขับยานออกไปจากโลกแล้วใช้กล้องส่องดูหรือบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วเท่านั้นในทุกๆ วันถ้าเรามองเห็นดวงอาทิตย์ในอดีตที่ 8 นาทีกว่านิดๆ มาแล้วเพราะแสงของดวงอาทิตย์นั้นเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกของเราโดยเดินทางด้วยเวลา 8 นาทีกว่านิดๆ

ในกรณีที่นักดาราศาสตร์เห็นการระเบิดของ ซูเปอร์โนวา(Super Nova) ก็ไม่ใช่การระเบิดในปัจจุบันนี้แต่อาจเป็นการระเบิดเมื่อหลายล้านพันปีแสงมาแล้วก็ได้ ซึ่งระยะทางที่ว่านี้ เกินจินตนาการของมนุษย์ว่า มันจะยาวนานซักแค่ไหนกันเชียว

ในกรณีที่นักฟิสิกส์ใหม่สามารถสร้างยานพาหนะที่มีความเร็วใกล้ความเร็วของแสงได้จริงๆนักฟิสิกส์ใหม่เชื่อว่า ด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพของ ไอน์สไตน์ นั้นมีความเป็นไปได้สูงที่สุดเพราะไม่มีทฤษฏีอะไรมากมายกว่าอันอื่นๆ

วิทยาศาสตร์เก่าว่า

Old science says Absolutely not absolutely possible, but for different reasons.
Old science says While scientists argue without academic principles. For me, I argue by the Buddhist principles that We can enter the past by practicing Dharma. Which will have a similar feature

With watching movies, we have no way to interfere with the events that have already occurred.

In the case of new physicians like to really see the past Had to drive a vehicle out of the world and use a camera to look at or record events already Days.

If we could see the sun in the past at 8 minutes, a little bit ago, because the light of the sun traveled from the sun to our planet by traveling a little more than 8 minutes

In the event that astronomers saw the explosion of Supernova (Super Nova) is not an explosion today, but it may be an explosion millions of light years ago. Which this distance Beyond the human imagination that How long will it last?

In the case that a new physicist can actually create a vehicle with a velocity close to the speed of light, the new physicist believes that With Einstein’s theory of relativity the highest possibility is because there is no more theory than any other.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่