จิตใจมนุษย์ และ ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์

ดร.ไวส์ได้ยินได้ฟังจากแคทเธอลีน ในระหว่างการรักษา แบบ PRL นั้นยังมีเรื่อง ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ ด้วย เช่นแคทเธอลีน จําได้ว่า ในขณะเมื่อพบกับความตายความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ 

ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ จิตของเธอจะลอยออกมาอยู่ เหนือร่างกายเธอเสมอแล้วก็ถูกเรียกกลับไปสู่โลกของจิตวิญญาณโดย “แสงแห่งความเมตตา” และในช่วงนี้เธอยังได้สัมผัสกับ “ผู้ ดูแล” จิตวิญญาณหลายๆ ท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้สามารถสื่อสารและ ส่งข่าวสารด้านจิตวิญญาณมายัง

ดร.ไวส์โดยผ่านแคทเธอลีน และใน ระหว่างที่อยู่ภายใต้การสะกดจิตนี้ แคทเธอลีนได้เรียนรู้ เข้าใจสิ่งต่างๆ มากยิ่งกว่าในช่วงชีวิตตามปกติของเธอเสียอีก ดร.ไวส์ เองก็ค่อยๆ คลายความลังเลสงสัยในความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต ในชาติก่อนตามไปด้วยครั้งหนึ่งในช่วง PRL

แคทเธอลีน จําได้ถึงความตายในชาติ หนึ่งของเธอ เมื่อหลายศตวรรษก่อน ในขณะที่จิตของเธอถูกนําไปสู่ แสงสว่างแห่งความเมตตาที่เธอคุ้นเคยนั้นเธอก็ได้รับข่าวสารหนึ่งเพื่อ ถึงต่อมายัง ดร.ไวส์ ดังมีความว่า “บิดาของคุณกําลังอยู่ที่นี่ เช่นเดียว กมลูกชายของคุณ เขายังเด็กมาก บิดาคุณบอกว่าคุณน่าจะรู้จักเขา

Dr. Weiss heard it from Catherine. During the PRL treatment, there is still the mystery of human life. For example, Catherine remembered that at the time of death

Your mind will float out. Always above her body and is called back to the spirit world by “Light of Mercy” and during this period, she also touched with many “caretakers” spirit, which these people can communicate and Sending spiritual messages to

Dr. Weiss by Catherine and during this hypnosis. Catherine learned Understand things Even more than during her normal life, Dr. Weis gradually reluctantly doubts her beliefs about life. In the former life, followed by one time during the PRL

Catherine recognized the death of her life centuries ago. While her mind was led to The light of compassion that she was familiar with then received a message to arrive at Dr. Weiss, saying, “Your father is here, just like your son. He is very young Your father said you should know him.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่