แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

“กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตอบแทน” สุภาษิตนี้คล้ายกับการทำดีทำชั่วทำชั่วตามหลักพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเมื่อทำร้ายใครก็จะได้รับความ ผลของกรรมนั้น.

ซึ่งกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนป่วยไม่รู้ตัวกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาไม่เหมือนกัน

กรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันล้วนเป็นกรรมซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำเพื่อใคร? กรรมนั้นจะตกอยู่กับคนที่ทำ

ไม่มีใครหลีกหนีหรือพ้นกฎแห่งกรรมได้ วิบากกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนตกงานบางคนไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัวมีเหตุให้ทะเลาะกันเสมอ มีปัญหาไม่ต่อเนื่องกับคู่ของคุณ ทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานอย่างมาก

ดังนั้นการแก้กรรมให้ตัวเองมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนมีวิธีบรรเทากรรม อาจทำได้หลายวิธีอโหสิกรรม ส่วนหนึ่งหากร่างกายอยู่เจ็บปวดจนเป็นหนัก

จะหายทันทีกรรมนี้จะเบาบางลงและชีวิตจะดีขึ้น. โดยสังเกตจากตัวเราเองว่ามีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นที่คนป่วยจะหายจนเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วถ้ายังมีกรรมอีกมากก็ยังดิ้นรน

“Whatever karma, who does it in return” This proverb is similar to doing good, doing bad and doing bad. According to Buddhism, it is believed that every human being has his own karma, and it hurts anyone. Effects of that karma.

The karma of each person varies from person to person. Some people are unknowingly ill. This karma follows many worlds. Which contributed to our birth differently.

Karma is an action that consists of intent. Both the past life or the present are karma, which affects the present and the future. Who does it for? That karma will fall on the person who does it.

No one can escape or escape the law of karma. Every person’s deeds are different. Some people lose their jobs, others are unsuccessful in their careers. Families always have a cause for quarrel. There are intermittent problems with your partner. Made myself extremely suffering.

So there are several ways to fix karma for yourself. Depending on the beliefs of each person there are ways to mitigate karma. Several methods may be performed if a shaman from any part of the body is in the sore area that you forget.

It will disappear immediately, this karma will be lessened and life will improve. By observing from ourselves that there are more good things coming in that the sick people will heal until they begin to have. Show that we have begun to have merit, and if we have a lot of karma we are still struggling.

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ความสุข

ความสุข คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ทุกคนไม่ได้มีความเห็นเหมือนกันว่าความสุขคืออะไร บางคนบอกว่าเราจะมีความสุขถ้าเรามีรถมีบ้านคนอื่น ๆ บอกว่าเราจะมีความสุขถ้าคู่ของเราเจ็บป่วย บางคนบอกว่าพวกเขามีความสุขถ้ามีครอบครัวมีลูกหรือคนอื่น ๆ บอกว่าพวกเขามีความสุขเมื่อออกไปดื่มกับเพื่อน ๆ

ความสุขนี้สำคัญ แต่เป็นความสุขที่อาจเข้ามาในชีวิตไม่กี่นาทีหรือสองสามวัน แต่หลังจากนั้นไม่นานคุณจะตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าความสุขของคุณหายไป พูดง่ายๆคือความสุขเหล่านี้ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไป

ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ในตัวคุณ เป็นความสุขที่เกิดจากการพอใจในตัวเองและสิ่งที่มี พอใจกับร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองความสุขที่แท้จริงคือเมื่อคุณรู้สึกรักตัวเอง บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าสงบ

บางคนอาจกำลังมีความรัก แต่งงานเพราะมีความสุขกับคนที่เขารัก แต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขารู้สึกว่าความสุขที่เคยมีหายไป

ฉันเข้าใจว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม และทุกคนสามารถพบความสุขได้โดยอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรัก บางคนพบความสุขจากการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ ๆ และได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในชีวิต

ความสุข

ความสุข

Happiness is what everyone wants. But not everyone has the same opinion of what happiness is. Some say we will be happy if we have a car, have a house, others say that we will be happy if our partner gets sick. Some say they are happy if they have a family, have kids, or others say they are happy when they go out for drinks with their friends.

This happiness is important. But it is a happiness that may come into life for a few minutes or a few days. But after a while, you will wake up and feel your happiness is gone. In other words, these pleasures cannot last forever.

True happiness is happiness in you. It is happiness that comes from being satisfied with and what you have. Be content with your body, mind, and soul, true happiness is when you feel love yourself. Some people call this calm.

Some people may be in love. Married because he was happy with the person he loved. But every time he had an argument, he felt that his happiness had disappeared.

I understand that we humans are social creatures. And everyone can find happiness by living with close friends or loved ones. Some people find happiness from traveling to new places and seeing new perspectives in life.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

จิตใจมนุษย์ และ ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์

ดร.ไวส์ได้ยินได้ฟังจากแคทเธอลีน ในระหว่างการรักษา แบบ PRL นั้นยังมีเรื่อง ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ ด้วย เช่นแคทเธอลีน จําได้ว่า ในขณะเมื่อพบกับความตายความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ 

ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ จิตของเธอจะลอยออกมาอยู่ เหนือร่างกายเธอเสมอแล้วก็ถูกเรียกกลับไปสู่โลกของจิตวิญญาณโดย “แสงแห่งความเมตตา” และในช่วงนี้เธอยังได้สัมผัสกับ “ผู้ ดูแล” จิตวิญญาณหลายๆ ท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้สามารถสื่อสารและ ส่งข่าวสารด้านจิตวิญญาณมายัง

ดร.ไวส์โดยผ่านแคทเธอลีน และใน ระหว่างที่อยู่ภายใต้การสะกดจิตนี้ แคทเธอลีนได้เรียนรู้ เข้าใจสิ่งต่างๆ มากยิ่งกว่าในช่วงชีวิตตามปกติของเธอเสียอีก ดร.ไวส์ เองก็ค่อยๆ คลายความลังเลสงสัยในความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต ในชาติก่อนตามไปด้วยครั้งหนึ่งในช่วง PRL

แคทเธอลีน จําได้ถึงความตายในชาติ หนึ่งของเธอ เมื่อหลายศตวรรษก่อน ในขณะที่จิตของเธอถูกนําไปสู่ แสงสว่างแห่งความเมตตาที่เธอคุ้นเคยนั้นเธอก็ได้รับข่าวสารหนึ่งเพื่อ ถึงต่อมายัง ดร.ไวส์ ดังมีความว่า “บิดาของคุณกําลังอยู่ที่นี่ เช่นเดียว กมลูกชายของคุณ เขายังเด็กมาก บิดาคุณบอกว่าคุณน่าจะรู้จักเขา

Dr. Weiss heard it from Catherine. During the PRL treatment, there is still the mystery of human life. For example, Catherine remembered that at the time of death

Your mind will float out. Always above her body and is called back to the spirit world by “Light of Mercy” and during this period, she also touched with many “caretakers” spirit, which these people can communicate and Sending spiritual messages to

Dr. Weiss by Catherine and during this hypnosis. Catherine learned Understand things Even more than during her normal life, Dr. Weis gradually reluctantly doubts her beliefs about life. In the former life, followed by one time during the PRL

Catherine recognized the death of her life centuries ago. While her mind was led to The light of compassion that she was familiar with then received a message to arrive at Dr. Weiss, saying, “Your father is here, just like your son. He is very young Your father said you should know him.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่