การขอขมากรรมกับบิดามารดา ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา

การขอขมากรรมกับบิดามารดา ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา ต้นไม้อย่างหนึ่งที่เด็ก ๆ ทำกับพ่อแม่คือ“ การไม่เป็นเด็กดี” ไม่ใช่การทำกับลูกที่ดีของพ่อแม่อย่างที่เคยได้ยินปัญหาก็เป็นเช่นนี้ UFA1668

การขอขมากรรมกับบิดามารดา ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา

 1. เขาชอบเถียงพ่อกับแม่
 2. ชอบทำให้พ่อแม่ไม่พอใจบางคนถึงกับทำให้พ่อแม่ร้องไห้
 3. ไม่เลี้ยงดูไม่ปรนนิบัติพ่อแม่เท่าที่ควร
 4. สร้างปัญหาให้พ่อแม่เท่านั้น
 5. ขโมยสมบัติของพ่อแม่ของคุณ
 6. ดุด่าว่ากล่าวพ่อแม่ของคุณ
 7. ทำร้ายร่างกายและจิตใจพ่อแม่

ใครก็ตามที่ทำเช่นนี้จะต้องได้รับผล “กรรม” อย่างหนัก ข้อ 6 และ 7 กำลังสาปแช่งและทำร้ายพ่อแม่ โอกาสที่จะไปที่ลุ่มต่ำลงเหวก็มีมาก ชีวิตของคนที่ทำแบบนี้จะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต จะไม่มีความสบายใจมักจะมีความคับข้องใจและความทุกข์มากมายทั้งกายและใจ คุณคิดว่าคุณควรจะได้อะไร? ควรสร้างความสุขมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมักจะไม่จำเป็นต้องผิดพลาดจนถึงที่สุดก็ไม่ได้เลย

Anyone who does this will suffer heavy “karma” effects. Verses 6 and 7 are cursing and hurting their parents. The opportunity to go to the lowland is very low. The life of those who do this will not be happy for the rest of their lives. There will be a lot of frustration and suffering, both physically and mentally. What do you think you should get? It should create happiness, be more likely to succeed, often without needing to go wrong to the end, not at all UFA1668.

สำหรับคนที่เคยทำเลวหรือไม่สวยไม่น่ารักกับพ่อแม่แล้วบางทีฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังได้รับผลกรรมในส่วนนี้บางทีการกระทำที่เราทำกับพ่อแม่นั้นอาจจะทำไปโดยบังเอิญฉันไม่ได้ทำด้วยซ้ำ คิดว่าพ่อแม่คงอารมณ์เสีย ในสิ่งที่เราทำเพราะเรา “คาดไม่ถึง” เช่น

For people who have done bad or unattractive to their parents, maybe I don’t even know I am getting the consequences for this part, maybe the actions we do with our parents are by chance, I didn’t. Even I think my parents are upset. In what we do because we are “unexpected”, for example UFA1668

การขอขมา บิดา-มารดา

เตรียมอุปกรณ์

 1. ผ้าขาวยาวประมาณ 2 เมตรจำนวน 1 ผืน (ควรใหม่ผ้าชนิดใดก็ได้หนาและบางสามารถคลุมด้วยไม้พยุงได้)
 2. เก้าอี้ 1-2 ตัว (พ่อ 1 ตัวแม่ 1 ตัว) (ใช้เก้าอี้ตัวเก่าได้)
 3. กะลามังสำหรับล้างเท้าพ่อแม่ 1-2 ใบ (ควรใช้ของใหม่สามีภรรยาใช้ร่วมกับ <ลูก>)
 4. จุดธูปได้ตามคำอธิษฐาน จำนวน … ดอก (ขึ้นอยู่กับจำนวนดอกที่ต้องการ 3,9,16,35,100 ดอก)
 5. ชุดอาบน้ำกลางแจ้ง (ใช้ฝักบัวล้างเท้าพ่อแม่)
 6. ซองใส่เงินพ่อ 1 ซองแม่ 1 ซอง (สามีภรรยาใช้ร่วมกันแบงค์ 100 หรือแบงค์ 1000 5 ใบ)
 7. พวงมาลัยสำหรับพ่อ 1 พวงคุณแม่ 1 พวง (สามีภรรยาใช้ร่วมกัน)
 8. สถานที่ขอขมาจะอยู่กลางแจ้งทุกที่บนโลก (ถ้าจำเป็นต้องมีลานที่มีกันสาดก็เพียงพอแล้ว)
 9. เตรียมน้ำหอมกลิ่นมะลิและกลีบกุหลาบใส่ในน้ำสำหรับล้างเท้าด้วย
 10. เช็ดเท้าให้แห้ง (หลังจากล้างเท้าพ่อแม่เสร็จแล้ว)

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

บาปกำเนิดคืออะไร?

บาปกำเนิดคืออะไร? อาดัมและเอวาเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ทำบาป เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการกินผลของพวกเขาจะทำในสิ่งที่หลายคนเรียกว่าบาปดั้งเดิม

ไม่อนุญาตให้อาดัมและเอวากินอาหารจากต้นไม้นั้น เพราะต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของพระเจ้าหรือสิทธิในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดสำหรับมนุษย์วิธีที่อาดัมและเอวากินผลของต้นไม้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาไม่มีสิทธิพิเศษ หรือเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอะไรถูกและอะไรผิดโดยการทำเช่นนี้พวกเขาจงใจปฏิเสธมาตรฐานทางศีลธรรมของพระเจ้า

 • “ บาปดั้งเดิม” ส่งผลต่ออาดัมและเอวาอย่างไร?
 • “ บาปดั้งเดิม” ส่งผลต่อเราอย่างไร?
 • เราไม่ต้องแบกรับผลของ“ บาปดั้งเดิม” ได้หรือไม่?
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “บาปดั้งเดิม”

 “บาป​กำเนิด” ส่ง​ผล​ต่อ​อาดัม​กับ​เอวา​อย่าง​ไร?

เมื่ออาดัมและเอวาทำบาปพวกเขาค่อยๆแก่ตัวลงและตายในที่สุด พวกเขาสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและสูญเสียโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์

 “บาป​กำเนิด” ส่ง​ผล​ต่อ​เรา​อย่าง​ไร?

อาดัมและเอวาได้ส่งต่อบาปของตนให้ลูก ๆ สิ่งนี้คล้ายกับวิธีที่พ่อแม่ถ่ายทอดความบกพร่องทางพันธุกรรมให้ลูก ๆ (โรม 5:12) ” * หมายความว่าเราเกิดมาไม่สมบูรณ์และมีแนวโน้มที่จะผิดพลาด – สดุดี 51: 5; เอเฟซัส 2: 3

เพราะบาปที่สืบทอดมาหรือความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงเจ็บป่วยแก่ลงและตาย (โรม 6:23) เรายังคงได้รับผลของความผิดพลาดของเราเอง และของคนอื่น ๆ ด้วย – ท่านผู้ประกาศ 8: 9; ยากอบ 3: 2 บาปกำเนิดคืออะไร?

 เรา​จะ​ไม่​ต้อง​รับ​ผล​ที่​เกิด​จาก “บาป​กำเนิด” ได้​ไหม?

ใช่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ “ เพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับบาปของเรา” (1 ยอห์น 4:10) ค่าไถ่ของพระเยซูช่วยเราให้พ้นจากผล ผลกระทบของบาปที่สืบทอดมาและทำให้เรามีโอกาสได้รับสิ่งที่อาดัมและเอวาสูญเสียไป เป็นโอกาสที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป – ยอห์น 3:16 *

 ความ​เข้าใจ​ผิด​เกี่ยว​กับ “บาป​กำเนิด”

บาง​คน​เชื่อ​ว่า บาป​กำเนิด​ทำ​ให้​เรา​ไม่​สามารถ​มี​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระเจ้า​ได้

ความจริงพระเจ้าไม่ได้ตำหนิเราในสิ่งที่อาดัมและเอวาทำ เขาเข้าใจว่าเราไม่สมบูรณ์และอย่าคาดหวังกับเรามากเกินกว่าที่เราจะทำได้ (สดุดี 103: 14) ความทุกข์ทรมานจากบาปที่สืบทอดมา แต่เรามีโอกาสและสิทธิพิเศษในการเป็นเพื่อนสนิทของพระเจ้า – สุภาษิต 3:32

บาง​คน​เชื่อ​ว่า การ​รับ​บัพติศมา​ช่วย​ให้​คน​เรา​หลุด​พ้น​จาก​บาป​กำเนิด เด็ก​ทารก​จึง​ต้อง​รับ​บัพติศมา

ความจริงแม้ว่าการรับบัพติศมาจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการได้รับความรอด แต่การมีศรัทธาในค่าไถ่ของพระเยซูเท่านั้นที่สามารถชดใช้บาปทั้งหมดของเราได้ (1 เปโตร) 3:21; 1 ยอห์น 1: 7) เพราะศรัทธาที่แท้จริงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ทารกจะมีความเชื่อ

ดังนั้นพระคัมภีร์จึงไม่ได้สอนทารกเกี่ยวกับการรับบัพติศมา สิ่งนี้เห็นได้ชัดในคริสเตียนยุคแรก พวกเขาให้บัพติศมาทั้งผู้เชื่อ“ ชายและหญิง” ที่เชื่อในพระเจ้า ไม่ใช่ทารก – กิจการ 2:41; 8:12.

บาง​คน​เชื่อ​ว่า พระเจ้า​สาป​แช่ง​ผู้​หญิง​เพราะ​เอวา​เป็น​คน​แรก​ที่​กิน​ผลไม้​ที่​พระเจ้า​ห้าม

ความจริงแทนที่จะด่าผู้หญิง. พระผู้สาปเป็น“ งูตัวแรกที่เรียกว่าปีศาจและซาตาน” ที่มายุยงให้เอวาทำบาป (วิวรณ์ 12: 9; วิวรณ์ 12: 9) ปฐมกาล 3:14) พระเจ้าถือว่าอดัมเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบต่อบาปที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ภรรยาของเขา. – โรม 5:12

ทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าอาดามจะใช้อำนาจกับภรรยา? (เยเนซิศ 3:16) เมื่อพระเจ้าตรัสเช่นนี้ เขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำนั้น เขาเพียงแค่ทำนายว่าบาปจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงอย่างไร พระเจ้าคาดหวังให้ผู้ชายรักและให้เกียรติภรรยาและเคารพผู้หญิงทุกคนจากใจจริง – เอเฟซัส 5:25; 1 ปีเตอร์ 3: 7

Why did God say that Adam would use power against his wife? (Genesis 3:16) When God said this, He did not agree with that action. He simply predicts how sin will affect the relationship between a man and a woman. God expects men to love and honor their wives and sincerely respect all women. –Ephesians 5:25; 1 Peter 3: 7.

บาง​คน​เชื่อ​ว่า บาป​กำเนิด​คือ​การ​มี​เพศ​สัมพันธ์

Some people believe The original sin is sex.

ความ​จริง บาป​กำเนิด​ไม่​ใช่​เกิด​จาก​การ​มี​เพศ​สัมพันธ์​ด้วย​เหตุ​ผล​ต่อ​ไป​นี้

In truth, original sin is not a sexual act for the following reasons:

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

วิบากกรรม

วิบากกรรม

วิบากกรรม
วิบากกรรม

เกิดจากสิ่งที่เราทำในอดีตจากนั้นมาด้วยผลของบาปเราต้องแก้ไขบุญให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา ขอให้อยู่ในบุญเท่านั้น สิ่งสำคัญอย่ามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขกรรมในอดีตเพียงอย่างเดียว

สิ่งสำคัญคือต้องระวังอย่าให้เกิดสิ่งไม่ดีในปัจจุบัน (อย่าสร้างกรรมใหม่) อะไรไม่ดีอย่า. มี 10 สิ่งเลวร้ายที่คุณไม่ควรทำอย่างยิ่ง

คือการฆ่าสัตว์ข่มเหงสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติมิชอบผิดบุตรที่ผิดของบุคคลอื่นโกหกหลอกลวงหลอกลวงปลุกระดมความสามัคคีสบถความหลงโลภอยากได้ของของผู้อื่นอาฆาตพยาบาทผู้อื่นเห็นผิดไปจากความ การลงโทษ

มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในวันนี้ ที่ผ่านมามีโอกาสสบถไม่บ่อยนัก เพราะเขากลัวเขาโกรธเราจะเดือดร้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้ว มีโอกาสมากขึ้นที่จะสบถคำโดยไม่ถูกโจมตีเช่นการแสดงความคิดเห็นในฟอรัม

แสดงความคิดเห็นท้ายข่าวบนอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เขียนว่าเขาไปแล้วผู้อ่านไม่รู้ว่าใครเขียนดังนั้นเราจะเห็นว่า Expressions บนอินเทอร์เน็ตใช้คำที่ค่อนข้างแรง เพราะผู้เขียนดูเหมือนจะไม่มีความรับผิดชอบเลยอยากให้ใครพูดเลยและถ้าไม่มีความผิดจริง ๆ ตำรวจก็ไม่สอบสวนอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคน

Born from things we did in the past, then with the consequences of our sins, we must correct our merit, make merit, keep the precepts, prosper and pray. May it be only in merit It’s important not to focus solely on correcting your past karma.

It is important to be careful not to cause bad things today. (Do not create new karma) What is bad, do not. There are 10 gross things that you absolutely shouldn’t do.

This is to slaughter, abuse, burglary and misconduct, the wrongdoing of others, lying, deceit, deceit, incite unity, cursing, greed, desire of others, malice, others see the fault of punishment

There is one thing to be aware of today. In the past, there was an infrequent chance of swearing. Because he is afraid, he is angry, and we will be in trouble. But nowadays, technology has developed a long way. There are more opportunities to swear words without being attacked, such as commenting on the forums.

Put a comment at the end of the news on the Internet, etc. Write that he has gone. Readers do not know who wrote it, so we can see that Expressions on the Internet use very strong words. Because the author seems to have no responsibility, I would like anyone to speak, and if there is absolutely no fault, the police will not investigate, they may not know who it is.

วิบากกรรม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

“กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตอบแทน” สุภาษิตนี้คล้ายกับการทำดีทำชั่วทำชั่วตามหลักพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเมื่อทำร้ายใครก็จะได้รับความ ผลของกรรมนั้น.

ซึ่งกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนป่วยไม่รู้ตัวกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาไม่เหมือนกัน

กรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันล้วนเป็นกรรมซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำเพื่อใคร? กรรมนั้นจะตกอยู่กับคนที่ทำ

ไม่มีใครหลีกหนีหรือพ้นกฎแห่งกรรมได้ วิบากกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนตกงานบางคนไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัวมีเหตุให้ทะเลาะกันเสมอ มีปัญหาไม่ต่อเนื่องกับคู่ของคุณ ทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานอย่างมาก

ดังนั้นการแก้กรรมให้ตัวเองมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนมีวิธีบรรเทากรรม อาจทำได้หลายวิธีอโหสิกรรม ส่วนหนึ่งหากร่างกายอยู่เจ็บปวดจนเป็นหนัก

จะหายทันทีกรรมนี้จะเบาบางลงและชีวิตจะดีขึ้น. โดยสังเกตจากตัวเราเองว่ามีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นที่คนป่วยจะหายจนเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วถ้ายังมีกรรมอีกมากก็ยังดิ้นรน

“Whatever karma, who does it in return” This proverb is similar to doing good, doing bad and doing bad. According to Buddhism, it is believed that every human being has his own karma, and it hurts anyone. Effects of that karma.

The karma of each person varies from person to person. Some people are unknowingly ill. This karma follows many worlds. Which contributed to our birth differently.

Karma is an action that consists of intent. Both the past life or the present are karma, which affects the present and the future. Who does it for? That karma will fall on the person who does it.

No one can escape or escape the law of karma. Every person’s deeds are different. Some people lose their jobs, others are unsuccessful in their careers. Families always have a cause for quarrel. There are intermittent problems with your partner. Made myself extremely suffering.

So there are several ways to fix karma for yourself. Depending on the beliefs of each person there are ways to mitigate karma. Several methods may be performed if a shaman from any part of the body is in the sore area that you forget.

It will disappear immediately, this karma will be lessened and life will improve. By observing from ourselves that there are more good things coming in that the sick people will heal until they begin to have. Show that we have begun to have merit, and if we have a lot of karma we are still struggling.

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ความสุข

ความสุข คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ทุกคนไม่ได้มีความเห็นเหมือนกันว่าความสุขคืออะไร บางคนบอกว่าเราจะมีความสุขถ้าเรามีรถมีบ้านคนอื่น ๆ บอกว่าเราจะมีความสุขถ้าคู่ของเราเจ็บป่วย บางคนบอกว่าพวกเขามีความสุขถ้ามีครอบครัวมีลูกหรือคนอื่น ๆ บอกว่าพวกเขามีความสุขเมื่อออกไปดื่มกับเพื่อน ๆ

ความสุขนี้สำคัญ แต่เป็นความสุขที่อาจเข้ามาในชีวิตไม่กี่นาทีหรือสองสามวัน แต่หลังจากนั้นไม่นานคุณจะตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าความสุขของคุณหายไป พูดง่ายๆคือความสุขเหล่านี้ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไป

ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ในตัวคุณ เป็นความสุขที่เกิดจากการพอใจในตัวเองและสิ่งที่มี พอใจกับร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองความสุขที่แท้จริงคือเมื่อคุณรู้สึกรักตัวเอง บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าสงบ

บางคนอาจกำลังมีความรัก แต่งงานเพราะมีความสุขกับคนที่เขารัก แต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขารู้สึกว่าความสุขที่เคยมีหายไป

ฉันเข้าใจว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม และทุกคนสามารถพบความสุขได้โดยอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรัก บางคนพบความสุขจากการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ ๆ และได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในชีวิต

ความสุข

ความสุข

Happiness is what everyone wants. But not everyone has the same opinion of what happiness is. Some say we will be happy if we have a car, have a house, others say that we will be happy if our partner gets sick. Some say they are happy if they have a family, have kids, or others say they are happy when they go out for drinks with their friends.

This happiness is important. But it is a happiness that may come into life for a few minutes or a few days. But after a while, you will wake up and feel your happiness is gone. In other words, these pleasures cannot last forever.

True happiness is happiness in you. It is happiness that comes from being satisfied with and what you have. Be content with your body, mind, and soul, true happiness is when you feel love yourself. Some people call this calm.

Some people may be in love. Married because he was happy with the person he loved. But every time he had an argument, he felt that his happiness had disappeared.

I understand that we humans are social creatures. And everyone can find happiness by living with close friends or loved ones. Some people find happiness from traveling to new places and seeing new perspectives in life.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ความทุกข์

ความทุกข์ ของมนุษย์เกิดจากปัจจัยหลักเพียง 2 ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและผัสสะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุดตานและธรรมเช่นตากระทบรูปทำให้เกิด การปรุงแต่งเช่นความเกลียดความไม่พอใจความขุ่นเคือง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจิตใจเป็นตัวแปรในการรับรู้สภาพที่เกิดจากปัจจัยทั้งสองข้างต้น

กล่าวได้ว่ามีเพียงหัวใจเท่านั้นที่เป็นสื่อกลางในการทำให้เกิดความทุกข์หรือการดับทุกข์ดังนั้นจึงต้องประคับประคองจิตใจให้ตระหนักถึงปัจจัยที่มากระทบจิตใจของเรามองเห็นปัญหาและกำจัดมันออกไปที่สำคัญที่สุดคือ หัวใจต้องเข้มแข็งพอที่จะเผชิญ

ปัญหาความจริงผลกระทบที่น่าวิตกของจิตใจเมื่อมองโลกในแง่ดีทำให้เราฝึกความอดทนอดกลั้นการฝึกสติใช้สติและปัญญาไตร่ตรองปัญหาและให้โอกาสตัวเองอยู่กับตัวเอง แก้ปัญหาภายในก่อนเดินหน้าแก้ปัญหาภายนอกและไม่โทษกรรมอย่างถูกต้องเพราะปัญหาบางอย่างไม่ได้เกิดจากกรรม แต่มีเหตุและปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราทุกข์ หรือไม่พอใจเพราะเราขาดการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา

ความทุกข์

ความทุกข์

Human suffering is caused by only two main factors: eyes, ears, nose, tongue, body, mind, and external senses: the image, sound, smell, taste, pudan and dharma. The manipulations such as hate, dissatisfaction, resentment, etc.,

all inevitably cause total distress because the mind is the variable in perceiving the condition resulting from both of the above factors.In other words, only the heart is the medium for causing distress or an end of suffering, so it is

important to encourage the mind to be aware of the factors affecting our mind, to see problems and to get rid of them. Most importantly The heart must be strong enough to face it.Truth, Truth, and distressing effects of the mind when

we are optimistic, we train patience, self-restraint, mindfulness, and wisdom to ponder problems and give ourselves a chance to be with ourselves. Solve internal problems before moving forward to solving external problems and not

blaming karma properly because some problems are not caused by karma. But there are many causes and factors that cause us suffering. Or not satisfied because we lacked consideration to the cause of the problem.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต

ปัจจัยสำคัญของเงิน ความเป็นเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้หญิงเคยเป็นผู้ถือเงินแทนผู้ชาย เพราะการมีเงินเท่ากับมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องครอบครัวการพึ่งพาสามีไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงอยากเป็นเพราะทำให้พวกเธอมีต้นทุนในการเจรจาและไม่สามารถตัดสินใจได้

ดังนั้นผู้หญิงจึงถูกหล่อหลอมให้ยืนหยัดด้วยตัวเองแทนที่จะปล่อยชีวิตไว้ในอำนาจทางเศรษฐกิจของผู้ชาย ในความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงหากชายคนหนึ่งดื่มสุราและมึนเมาจนได้รับผลกระทบทางการเงินก็อาจเลิกกันได้ แต่ในทางกลับกันถ้าผู้ชายมีข้อเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินความสัมพันธ์ก็จะดำเนินต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่นิยายของผู้หญิงชั้นกลางมักจะตั้งหน้าตั้งตารอรักแท้จากสุภาพบุรุษสุดหล่อ นวนิยายของโรงงานมุ่งเน้นไปที่ผู้ชายที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่เล่นการพนันและติดสุราในที่นี้ผู้ชายที่ถูกมองว่าเป็น “คนดี”

ในมุมมองของผู้หญิงชนบทก็เท่ากับคนหาเงินมาเป็นภาระของตัวเอง จะเห็นได้ว่าเพียงแค่จุดแรกก็ขัดแย้งอย่างมากกับคติความรักของคนชั้นกลางที่บูชาความรักที่แท้จริงมากกว่าการพูดถึงเงิน จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่าผู้หญิงในชนบท / ผู้หญิงชั้นล่างถูกโจมตีทางศีลธรรมตลอดเวลาว่าเป็นผู้หญิงเพราะเห็นแก่เงิน

หากพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่าการบูชาเงินมากกว่าความรักเกิดจากเหตุผลเพื่อความมั่นคงของครอบครัว ไม่ใช่แค่สำหรับผู้หญิงเท่านั้นการเงินที่ผู้หญิงมีอำนาจในการตัดสินใจใช้จ่ายจะสนับสนุนครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น (ทั้งพ่อแม่และสามีของเขา) รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และที่สำคัญที่สุดคือทำให้เด็กมีการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม

ปัจจัยสำคัญของเงิน

ปัจจัยสำคัญของเงิน

Urbanization and economic growth have made women used to be holders of money instead of men. Because having money equates to having the power to make family decisions, being dependent on husbands is not what women want to be, because they cost them negotiating costs and cannot make decisions.

So women are forged to stand up for themselves rather than leave their lives in the economic power of men. In a relationship between a man and a woman, if a man is drinking and intoxicated to the extent that it is financially affected, it may break up. But on the other hand, if a man has a small disadvantage that doesn’t affect his financial situation, the relationship will go on.

Moreover, while the novels of middle class women look forward to true love from a handsome gentleman. Factory’s novel focuses on men responsible for their families. Don’t gamble and drink alcohol here, a man who is seen as “nice”.

In the view of rural women, it is equal to those who earn money as their own burden. It can be seen that at the first point there is a strong contrast to the love motto of the middle class who worship true love rather than money. It is not surprising to see that rural women / downstairs women are constantly subjected to moral attacks as women for money.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ความเชื่อต่างๆ ในทางชาติภพ

การดับรอบของพระพุทธเจ้า นั้น เป็นการดับทั้งทุกข์และสุข
และดับทั้งความตั้งใจ ในด้านดีทุกประการด้วย ทั้งกายและจิตล้วนดับไปหมด

การดับรอบของพระพุทธเจ้า

การดับรอบของพระพุทธเจ้า มีหลักฐานเรื่องการถามตอบเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจใน สมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงสยาม ในสมัยนั้น ความจริงจังของ การดําเนินชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นตามแนวทางของ พระพุทธศาสนา ยังเข้มข้นอยู่มาก แต่คนไทยหลายคนที่มุ่ง ดําเนินชีวิตให้สุดทางของศาสนาได้ตัดสินใจรับศาสนาใหม่ เมื่อได้ ตระหนักถึงความจริงบางอย่างที่ได้รับฟังจากหมอสอนศาสนาที่เข้า มาเผยแผ่ในขณะนั้น ในยุคนั้นการเปลี่ยนศาสนานับว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่บรรยากาศการพูดคุยกันใน หมู่ผู้รู้ในเชิงเปรียบเทียบหลักศาสนาแบบใจกว้างก็มีอยู่เช่นกัน นี้เป็นคุณูปการอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือไม่ห้ามการเรียน ศาสนาอื่น…

ดังนั้นในที่นี้จะได้สรุปประเด็นเนื้อความที่ท่านผู้รู้ในอดีต ได้เปรียบเทียบกันไว้มาเล่าสู่กันฟังโดยสังเขป… ในส่วนของ พุทธศาสนานั้น ถือกันว่าพระพุทธเจ้าได้เวียนว่าย ตายเกิดในภพภูมิต่างๆ มานับร้อยๆ ชาติ ได้รับรู้ ชีวิตในร่างกายรูปแบบต่างๆ มาครบทุกประเภท ทั้งรูปแบบของ สัตว์และมนุษย์ ทําให้พระองค์

เข้าใจในความเป็นไปของชีวิตแห่ง สรรพสัตว์ทุกชนิด การบําเพ็ญทุกรกิริยาในเบื้องต้น ของพระองค์นั้นเป็นความพยายามดับทุกข์และดับ การเวียนว่ายตายเกิดที่น่าเบื่อหน่ายในความเห็น ของพระองค์ แต่ในที่สุดพระองค์ทรงค้นพบถึงทางสายกลาง ที่ชีวิตควรดําเนินไปกล่าวคือท่าที่ที่เหมาะสมและได้ส่วนกันทั้งกาย และจิตไม่ใช่การทรมานกายฝ่ายเดียวหรือทรมานจิตฝ่ายเดียว เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่สภาพจิตที่หลุดพ้น จากทุกข์ตั้งแต่พระองค์ยังไม่ถึงวาระการแตกดับ ทางร่างกาย และเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แตกดับทาง ร่างกายนั้นก็ถือกันว่าพระองค์เข้าสู่สภาพการดับโดยรอบที่เรียก กันว่ามหา

ปรินิพพาน…ต้นพบด้วยพระ หลังได้ศึกษาแฉะ คมรู้นี้ไม่ขึ้นอยู่กับ
องค์ได้ชี้บอกทางสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบด้า วิริยะของพระองค์เองไว้ให้แก่สาวกและคนรุ่นหลังได้ที่ ปฏิบัติตาม พระองค์ย้ําว่าทุกคนไปถึงได้ และความรู้นี้ได้ กาลเวลาคือเป็นจริงเสมอ แต่ทุกคนต้องปฏิบัติด้วยตนเองเท่า ไม่มีใครทําแทนใครได้ การดับรอบของพระพุทธเจ้า นั้นเป็นการดับทั้งทุกข์และสุข… และดับทั้งความ ตั้งใจในด้านดีทุกประการด้วย… ทั้งกายและจิต ล้วนดับไปหมด… เชื่อกันว่าพระองค์ไม่ต้องเวียนว่ายตาย เกิดอีกต่อไป..ถือเป็นการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ไม่เกิดไม่ตาย ใดๆ อีกต่อไป ไม่สร้างสรรค์ ไม่ทําลาย ไม่รับรู้ไม่

เกี่ยวข้องกับสิ่งระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้เสวยภพชาติใน อดีตกาลมาจนถึงได้เข้าสู่มหาปรินิพพานเชื่อ กันว่านับได้ถึง อสงไขยแสนกัปป… พระพุทธศาสนา ปฏิเสธการกราบไหว้วัตถุหรือรูปเคารพทั้งปวง การนับถือผีหรือ บางสิ่งอาจจะมีอยู่จริง เพราะไม่ใช่ทางไปสู่ความ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางไสยศาสตร์ทุกชนิดเป็นสิ่งนอกศาสนาถึงแม้ว่า

ของพระพุทธเจ้า การสร้างพระพุทธเจ้า การสร้างพระพุทธรูปขึ้นภายหลัง
ของพุทธศาสนิกชนพระพุทธศาสนิกชนก็เพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า านั้น และในสมัยพุทธกาลไม่มีสิ่งเหล่านี้
เทธศาสนาที่แท้จริงไม่มีการปลุกเศกเครื่องรางของขลัง ทธเจ้าทรงให้สาวกนับถือพระธรรมที่พระองค์สั่งสอนเป็น อาแทนพระองค์ คําสอนของพระพุทธเจ้าได้สืบกันมาจาก ความทรงจําก่อนแล้วจึงจารึกไว้เรียกว่าพระไตรปิฎก อัน ประกอบด้วย พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก พระพุทธศาสนายึดการปฏิบัติให้รู้แจ้งด้วย ปัญญาภายใน การปฏิบัติไต่จากหยาบไปสู่ละเอียด กล่าวคือ ศีล สมาธิปัญญา… พุทธศาสนามุ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติ

ขัดเกลาตนเอง พึ่งตนเอง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความ เพียรพยายามของตนเอง… การนับถือพระพุทธศาสนา ที่แท้จริงนั้นต้องมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การดับทุกข์อย่างไม่มีเหลือ คือทุกคนต้องมุ่งปรินิพพานเหมือนองค์ศาสดาเท่านั้นจึงจะได้พ้น ทุกข์จริงและหยุดการเวียนว่ายตายเกิด

Chapter 4 Beliefs in the World

The cycle of the Buddha Is both a suffering and happiness
And extinguish both intentions In all respects as well Both body and mind are all extinguished. “

There is evidence of asking to answer this matter very interesting in During the reign of King Rama VI of Siam in those days, the seriousness of Living in order to be free from the way of Buddhism is still very intense. But many Thai people who aim Living the ultimate way of religion has decided to accept a new religion when recognizing certain truths that have been heard by the missionary who entered. Came to propagate at that time In those days, changing religion was a very big deal. But the atmosphere of talking in Those who know the metaphorical, generous religion are also available. This is one of the contributions of Buddhism that is not forbidden to study other religions …

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ

ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ การดับรอบของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการดับทั้งทุกข์และสุข…
และดับทั้งความตั้งใจ ในด้านดีทุกประการด้วย…ทั้งกายและจิตล้วนดับไปหมด

ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ

มีหลักฐานเรื่องการถามตอบเรื่องนี้ไว้อย่างนำสนใจในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงสยาม ในสมัยนั้น ความจริงจังของการดำเนินชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ยังเข้มข้นอยู่มาก แต่คนไทยหลายคนที่มุ่งดำเนินชีวิตให้สุดทางของศสนาได้ตัดสินใจบศาสนาใหม่ เมื่อได้
ตระหนักถึงความจริงบางอย่างที่ได้รับฟังจากหมอสอนศาสนาที่เจ้ามาเผยแผ่ในรณะนั้น ในยุคนั้นการเปลี่ยนศาสนานับว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่บรรยากาศการพูดคุยกันในหมู่ผู้รู้ ในชิงเปรียบเทียบหลักศสนาแบบใจกว้างก็มีอยู่เช่นกันนี่เป็นคุณปการอย่างหนึ่งของพระพุทรศสนาคือไม่ห้ามการเรียนรู้ศาสนาอื่น …

ดังนั้นในที่นี้จะได้สรุปประเด็นเนื้อความที่ท่านผู้รูในอดีตได้เปรียบเทียบกันไว้มาเล่าสู่กันฟัโดยสังเป… ในส่วนของพุทรศสนานั้น ถือกันว่พระพุทธเจ้าได้เวียนว่าย
ต่ายเกิดในภพภูมิต่างๆ มานับร้อยๆ ชาติ ได้รับรู้ชีวิตในร่งกายรูปแบบต่งๆ มาครบทุกประห ทั้งรูปแบบของสัตว์และมนุษย์ ทำให้พระองศ์เข้าใจในความป็นไปของชีวิตแห่งสรพสัตว์ทุกชนิด การบำเพ็ญทุกรกิริยาในเบื้องต้นของพระองค์นั้นเป็นความพยายามดับทุกข์และดับการเวียนว่ายตายเกิดที่นเบื่อหน่ายในความเห็นของพระองค์…

แต่ในที่สุดพระองค์ทรงดันพบถึงหางสายกลาง
ที่ชีวิตควรดำเนินไปกล่วคือท่ที่ที่เหมาะสและได้ส่วนกันทั้งกายและจิตไม่ใช่การทรมานกายฝ่ยเดียวหรือทรมานจิตฝ่ยเดียว…เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่สภาพจิตที่หลุดพันจากทุกซ์ดังแต่พระองค์ยังไม่ถึงวาระการแตกดับทางร่างกาย… และเมื่อพรองศ์ทรงสิ้นพระชนป์แตกดับทาง
รำทายนั้นก็ถือกันว่าพระองค์สู่สภาพการดับโดยรอบที่เรียกกันว่ามหาปรินิพพาน…

Beliefs in various worlds The closing of the Buddha’s cycle is to end both suffering and happiness …
And extinguished the whole intention In all respects … in both the body and the mind.

Beliefs in various worlds
There is evidence of the question and answer to this matter in the reign of King Rama 6 of Siam. At that time, the seriousness of living for liberation in accordance with the principles of Buddhism. Still very intense But many Thai people who are focused on living their way to Sasana have made a new religion when they
Be aware of some of

the truths that have been heard by the missionaries you came to spread during that time. In those days, changing religion was a big matter. But the atmosphere of talking among those who know There are also generous philosophies to compete in. This is one of the virtues of Phra Phutthasana, which prohibits learning of other religions …

Therefore, here we will summarize the content of the stories that the people of the past have compared and share with each other by … As for Phutthasana Considered that the Lord Buddha was swimming
Born in hundreds of different regions, life has been realized in all forms and forms, including animals and humans. Causing His Majesty to understand the possibilities of the lives of all kinds of animals His initial asceticism was an effort to end suffering and to end the boredom of his death. In his opinion …

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ความจริงก็คือความจริง

ความจริงก็คือความจริง ถ้าหากเราไม่เชื่อ และไม่ศรัทธาใน
ความเป็นจริงแล้ว เราจะเชื่อถือสิ่งใดได้อีก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้
คณะศึกษาวิจัยในหลายประเทศ พบผู้จำอดีตชาติได้จากทั่วโลกแล้ว
มากกว่า 5.00 รายคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับ
การพิสูจน์แล้ว โดยวิทยาศสตร์สมัยใหม่ ศาสนา
พุทธกำลังได้รับการรับรอง โดยวิทยาศาสตร์ เหมือน
ดังคำกล่าวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่ว่ “If there
is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism.” หมายถึง “ถ้จะมีศาสนาใด ที่รับมือกับ
ความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันได้ศาสนานั้นก็นำจะ
ศ.นพ.เอียนสตีเวนสั้น(an Stevenson, M.D.) นักวิทยาศาสตร์
ที่ทำการศึกษาริจัยเกี่ยวกับ “การจำอดีตชาติได้” และ
“การกลับชาติมาเกิด” มานานกว่า 47ปี เมื่อท่านได้เสียชีวิต

ความจริงก็คือความจริง

The truth is the truth If we don’t believe And do not believe in
In fact What else can we trust, however, today?
Faculty of research in many countries Found past-life remembers from around the world
More than 5.00 cases, the teachings of the Lord Buddha are being received
Proven By modern science, religion
Buddhists are currently being certified. By science like
As said by Albert Einstein that “If there

is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism. “means” If any religion cope with
The need for modern science. Now, religion brings
Prof. Dr. Ian Stevenson, M.D., scientist
Who conducted research about “Remembering past lives” and
“Reincarnation” for over 47 years, when he died

More than 5.00 cases, the teachings of the Lord Buddha are being received
Proven By modern science, religion
Buddhists are currently being certified. By science like
As said by Albert Einstein that “If there
is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism. “means” If any religion cope with
The need for modern science. Now, religion brings
Prof. Dr. Ian Stevenson, M.

 

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่