ผีปอบ ตำนานผีไทยมีจริงไหม ??

ผีปอบ ตำนานผีไทยมีจริงไหม ?? “ผีปอบ” มีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีมนต์ดำและเวทมนตร์เก่าแก่สามารถใช้พลังอันร้อนแรงของคาถาเพื่อทำร้ายหรือทำลายชีวิตของผู้อื่นเช่นการปรุงยาวิเศษรูปปั้นคาถาหนังควายเสกเบาะ เข้าท้องหรือใช้มนต์อสูรเวทเข้าศาสตร์ ทางเข้าsagame666

ผีปอบ ตำนานผีไทยมีจริงไหม ??

สิ่งเหล่านี้มีข้อห้าม มีระเบียบปฏิบัติด้วย ผู้ที่ครอบครองคุณวิเศษทางไสยศาตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ระบุว่าเป็นเดชะวิชาต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามโดยเด็ดขาด หนักในข้อผิดพลาด “ครูสอนผิด”

ผู้ควบคุมวิญญาณจะลงโทษให้เขากลายเป็นผีปอบหรืออีกคนหนึ่งที่กลายเป็นปอบคือการเล่นเวทอย่างบ้าคลั่ง และใช้วิชาอาถรรพณ์มนต์ดำไปทำลายทำร้ายผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัวต่อกรรมกลัวกรรมและการกระทำแม้จะถูกอาถรรพณ์ไสยเวทย์นำกลับมาในที่สุดเขาก็กลายเป็นผีปอบ ทางเข้าsagame666

“ผีปอบ” ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

“ ผีปอบธรรมดา” หมายถึงบุคคลที่มีร่างกาย (เช่นตัวเองเป็นผีปอบ) เมื่อบุคคลประเภทนี้เสียชีวิต ผีปอบที่มีอยู่ก็จะตายไปด้วย

“Ordinary ogre” means a person with a body. (Eg, himself as an ogre) when this type of person dies Existing ghouls will also die.

“ปอบ” หมายถึงครอบครัวไหนที่พ่อแม่กลายเป็นปอบเมื่อพ่อไปหาลูก หลานจะได้รับมรดกเป็นผีปอบอีกทอดหนึ่ง เป็นกรรมพันธุ์ไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็เรียกว่าปอบต่อเนื่องไม่รู้จบ

“Ghoul” refers to which family the parents became ghoul when the father went to find the child. Grandchildren will inherit another ogre. It is hereditary, whether willing or unwilling, is called endlessly continuous ghoul.

“ปอบและหน้า” แปลว่าปอบเจ้าเล่ห์โลภมาก ผิดที่จะโยนให้คนอื่นนั่นคือเมื่อเขาเข้าไปหาใครเมื่อถูกถามว่ามีใครเลี้ยงหรือบังคับผีปอบจะไม่บอกความจริงหากเขากล่าวหาว่าคนนี้เป็นคนที่มีชื่อ ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมัน ทางเข้าsagame666

“Ghoul and face” means greedy greedy ghoul. Wrong to throw it to someone else, that is, when he approaches someone, when asked if someone raises or forces the ogre will not tell the truth if he accuses this person of being a named person. I don’t know anything about it

ปอบกุกกุก (กั๊กภาษาอีสานแปลว่าใบ้) หมายถึงผีปอบที่ไม่ยอมพูดอะไรเมื่อถูกถามจนญาติ ๆ ไปไล่หมอผี จึงยอมเปิดปากพูดว่าเป็นผีปอบใครเคยครอบครองคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือที่คนอีสานเรียกว่า “ผีปอบ” ก็จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็ลงมือ ดุร้ายบางคนจะหลับเหมือนป่วยหนักบางคนก็โอดครวญคร่ำครวญต่าง ๆ นานา แต่ไม่ว่าอาการจะเป็นอย่างไร

The ghouls who refuse to say anything when asked until their relatives go to chase the sorcerer so they open their mouths and say that they are ogre, who has ever possessed a person who has been possessed by ogre. Possessed, or what Isan people call “ogre”, will have different symptoms, some will act ferociously, some will sleep like a serious illness, some will groan in various ways, but no matter what the symptoms are

ทางเข้าsagame666

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ? ต้องไปเป็นเปรต

เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ? ต้องไปเป็นเปรต ความเชื่อเกี่ยวกับญินได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดในภูมิจินฺตวิสัย

เป็นดินแดนของญินเพราะบาปที่ทำไว้ในญินบางประเภทญินข้างแรมขึ้นเป็นเทวดาบางประเภทขึ้นเป็นเปรต ข้างแรมเป็นเทวดาบางประเภทเป็นเปรตตลอดกาล ทางเข้าsagame666

ความตาย

เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ?

ในบรรดาสัตว์โลกทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทเรียกว่า “การเกิด 4” ดังนี้

          ๑. ชลาพุชะ =เกิดในมดลูก (ชำแรกไส้มาเกิด)

          ๒. อัณฑชะ =เกิดในไข่

         ๓. สังเสทชะ =เกิดในเถ้าไคลที่ชุ่มชื้น (อุจาระของเน่า เช่นหนอนแมลงวันต่างๆ) เกิดในยางเหนียว ในเกสรดอกไม้

         ๔. โอปปาติกะ =เกิดในอากาศโดยเติบโตทันที (อุบัติแล้วโตเต็มวัยทันที) เปรต จัดอยู่ในประเภทนี้

ส่วนภพภูมินั้น เรียก “ภูมิ ๓๑” ประกอบด้วย

           อรูปภูมิ ๔ เป็นชั้นพรหม ชั้นสูง มีแต่จิตไม่มีตัวตน

           รูปภูมิ ๑๖ เป็นชั้นพหรมรองลงมา

           เทวภูมิ ๖ คือสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น (ชั้นที่ ๗ ไม่มีนะครับ คนเราเอามาพูดกันเอง)

           มนุษยภูมิ ๑ คือภพภูมิของมนุษย์มี ๑ เดียวเท่านั้นครับ และ

สุดท้าย อบายภูมิ ๔ ประกอบด้วย

         ๑. นรกภูมิ

         ๒. เปรตภูมิ เปรตอยู่ในภพภูมินี้ครับ

         ๓. อสุรกายภูมิ

         ๔. ดิรัจฉานภูมิ

ความเชื่อเกี่ยวกับญินได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดในภูมิจินฺตวิสัย เป็นดินแดนของญินเพราะบาปที่ทำไว้ในญินบางประเภทญินข้างแรมขึ้นเป็นเทวดาบางประเภทขึ้นเป็นเปรต ข้างแรมเป็นเทวดาบางประเภทเป็นเปรตตลอดกาล บางส่วนอยู่ในปราสาท

บางคนมีช้างม้าทาสและคานหามทองคำที่เดินทางไปในอากาศ บางคนมีอายุถึง 100 ปีบางคนมีอายุ 1,000 ปีบางคนมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่ได้กินข้าวแม้แต่เม็ดเดียวแม้แต่น้ำสักหยด

Some had elephants, slave horses, and golden staves that traveled through the air. Some people are 100 years old, some people 1000 years old, some live forever. Didn’t eat a single grain of rice, not even a drop of water.

ต้นเหตุ

จึงพอจะอธิบายได้ว่าญินเป็นคนที่ทำกรรมอย่างหนึ่ง. ซึ่งต้องรับผลกรรมเช่นอดอยากหิวโหยร้อนหรือหนาวมากเจ็บปวดมากและทรมานมากที่สุดแบ่งตามเปรตประเภทต่างๆดังนี้

So it can be explained that Jinn is a person who does a certain kind of deed. Which has to suffer karma, such as starvation, starving, heat or very cold, very painful and suffering the most, divided by various types of jinn as follows

แบ่งตามปิเปตวัตถุอรรถกถาแบ่งเป็น 4 ประเภท

* ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ จากอาหารที่มีมนุษย์ให้ เช่น การเซ่นไหว้ เป็นต้น

* ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยาก ทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิจ

* นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ

* กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตในจำพวกอสุรกาย

ทางเข้าsagame666

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

อริยสัจ 4 คืออะไร

อริยสัจ 4 คืออะไร ความจริงมี 4 ประการคือการมีอยู่ของความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางสู่ความดับทุกข์ความจริงเหล่านี้เรียกว่าอริยสัจ 4

What is the Four Noble Truths? There are four truths: the existence of suffering. The cause of suffering, the cessation of suffering, and the way to the end of suffering, these truths are called the Four Noble Truths. ทางเข้าsagame666

อริยสัจ 4 คืออะไร

ความทุกข์
ความเป็นอยู่ของทุกข์การเกิดแก่เจ็บและตายล้วนเป็นความทุกข์ความเสียใจความโกรธและความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวังเป็นความทุกข์การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นความทุกข์ ความเกลียดชังคือความทุกข์ การยึดมั่นในราชาทั้ง 5 ล้วนเป็นทุกข์

The existence of suffering, birth, old pain and death are all suffering, sorrow, anger, and jealousy. Anxiety, fear and disappointment are suffering, separation from loved ones is suffering. Hate is suffering. All adherence to the five kings is suffering.

สมุทัย
นั่นคือเพราะความทุกข์เพราะความไม่จีรังผู้คนจึงไม่สามารถมองเห็นความจริงของชีวิตได้ พวกเขาจมอยู่ในเปลวไฟแห่งตัณหาความโกรธความอิจฉาความเศร้าความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวัง

That is, because of suffering, because of its transience, people cannot see the truth of life. They are immersed in the flames of lust, anger, envy, sadness, anxiety, fear and disappointment ทางเข้าsagame666.

นิโรธ
การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การหยุดความเศร้าโศกซึ่งนำมาซึ่งความสงบและความสุขด้วย

Understanding the truth of life leads to stopping grief, which also brings peace and happiness.

มรรค

เป็นหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ซึ่งเป็นอริยมรรคที่ 8 ซึ่งได้รับการหล่อหลอมให้มีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน. สตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งปลดปล่อย จากความทุกข์และความเศร้าโศกทั้งหมดที่จะนำไปสู่ความสงบและความสุขพระเจ้าทรงเมตตาเราตลอดเส้นทางแห่งการตรัสรู้นี้

It is the road leading to the cessation of suffering, the eighth path that has been sustained for life. Mindfulness leads to concentration and wisdom which liberates. Out of all sorrows and sorrows that will lead to peace and happiness, God has mercy on us throughout this path of enlightenment.

ทางเข้าsagame666

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ทำกรรมอะไรไว้ ชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้

ทำกรรมอะไรไว้ ชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้ เธอเคยสงสัยบ้างไหม? ว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่ดีไม่ราบรื่นไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นทั้งๆที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร  ยูฟ่าเซ็กซี่

หรือทำให้ใครเดือดร้อนบางทีมันอาจจะเป็นชะตากรรมที่คุณทำในชีวิตที่แล้ว หรือแม้กระทั่งในชีวิตนี้รวบรวมกรรมต่างๆที่ส่งผลเสียต่อชีวิตในปัจจุบันมาอ่านเพื่อเป็นวิทยาทานในชีวิต

ทำกรรมอะไรไว้ ชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้

กรรมจากเวลาทำบุญแล้วแอบหยิบเงินบางส่วนออกมาเก็บไว้เองไม่ทำบุญทำทานตามที่ตั้งใจไว้ แต่แรกแก้กรรมทำบุญทำทานตามกำลังศรัทธาด้วยใจที่แน่วแน่ไม่เสียดายหรือรับเข้า ๆ ออก ๆ

ไม่มีคู่ ไม่มีแฟน

ผลกรรมจากชาติที่แล้วอาจสัญญาว่าจะรักใครไปจนชั่วชีวิต แต่เพราะกรรมของทุกคนไม่เหมือนกันคนรักของเราอาจไม่ได้เกิดมา หรือเกิดก่อนเกิดหลังจึงไม่ได้พบกับคนรักนั้น
แก้กรรมขออโหสิกรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอยกเลิกคำสัญญานั้น เพื่อที่จะได้พบกับคนใหม่

ไม่มีเพื่อน

ผลกรรมจากการทำบุญไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทำร่วมกัน หรือใช้ในการใส่ร้ายและนินทาคนอื่น Think like do แก้กรรมชักชวนเพื่อนทำบุญเผยแพร่หนังสือธรรมะฟรีหรือทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีคบเพื่อนด้วยความจริงใจ  ยูฟ่าเซ็กซี่


ไม่มีลูก หรือมีลูกยาก

กรรมจากมุมมองอาจเป็นได้สองอย่างนั่นคือคนที่มีคุณธรรมมากจิตวิญญาณไม่สามารถไปเกิดได้ เพราะบุญไม่เสมอกันหรือในอดีตชาติอาจเลี้ยงสัตว์เพื่อนำลูกหรือไข่ไปขายถือได้ว่าเป็นการแยกลูกจากพ่อแม่

แก้กรรมปล่อยวางอย่าเครียดมากจิตที่ถูกต้องจะตามหาฉัน หรืออาจจะทำบุญและการละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ก็ช่วยได้


เป็นสิวเรื้อรัง รักษาไม่หาย

กรรมจากการใช้ล้อเลียนคนเป็นสิวหรือเป็นโรคผิวหนังใช้เพื่อทำให้คนทุกข์ทรมานทางผิวหนังหรือลบหลู่สิ่งที่สูงเพื่อแก้กรรมทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับฆราวาสทุกคนและขออโหสิกรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ได้รับความขุ่นเคือง

ผิดเพศ

กรรมจากการประพฤติผิดในกามหรือผิดศีลข้อ 3 ไม่ซื่อสัตย์กับคู่ของคุณมักมากในกามแก้กรรมให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมรักเดียวใจเดียวไม่เกี้ยวพาราสีหรือต้องการใครจากใคร

Karma from misconduct or immorality No. 3, dishonest with your partner, lustful, correct karma to maintain yourself in morality, one-hearted love, do not flirt or want anyone from anyone  ยูฟ่าเซ็กซี่.


ถูกโกง ถูกขโมยของ

กรรมจากอดีตชาติเคยโกงใช้เพื่อเบี้ยวหนี้คนอื่นด้วยคนพาลหรือผีพนันแก้กรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนที่นอนไม่ได้ยืมเงินใคร และอยู่ห่างจากวงพนัน

Karma from past life used to cheat, used to deflect other people’s debts with bully or ghost of gambling, solving karma, making merit, dedicating charity to people who do not borrow money And stay away from the gambling circle

แม้ว่าผลของชาติที่แล้วจะตกอยู่กับชีวิตนี้ขอให้เราชดใช้กรรม แต่เราสามารถหยุดการกระทำที่ไม่ดีเพื่อให้ชีวิตในโลกหน้าของเรามีความสุข และไม่ใช่แค่ชาติหน้าชีวิตนี้เราจะพบ

Even if the results of the previous life have fallen on this life, let us pay back the karma. But we can stop the bad deeds to make our life in the future happy. And not just in the next life, this life we ​​will find

แต่ความสุขความเจริญ แม้บางเรื่องอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องของบาปบุญคุณโทษ แต่อย่างไรโปรดเชื่อในเรื่อง “ทำดีทำชั่วได้ชั่ว” ถ้าคุณเป็นคนดีประพฤติดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตแน่นอน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ

But happiness and prosperity Although some things may not seem like a matter of merit, you are punished But please believe in “Do good, do bad, become bad” If you are a good person, behave well, think good, do good, good things will definitely come into your life. It is an encouragement to everyone.

 ยูฟ่าเซ็กซี่

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ยูฟ่าเซ็กซี่ <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

จับพระปลอมเรี่ยไรเงิน สำนึกผิด

จับพระปลอมเรี่ยไรเงิน สำนึกผิด บุกจับหนุ่มเมืองชัยภูมิ แต่งพระปลอมเดินเรี่ยไรเงินชาวบ้าน หาเงินซื้อยาบ้าเสพสนองกิเลส สำนึกผิดขอโทษ และขอบคุณชาวบ้าน ที่ถวายเงินให้ซื้อยาบ้าเสพ รอดตายจากการลงแดงยาบ้า UFA1668

จับพระปลอมเรี่ยไรเงิน สำนึกผิด

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 08.30 น. นายอนุชาอินทศรนายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยนายปราชญ์รวีวิบูลย์ปลัดอาวุโส ชินแก้วสังฆกำนันต. บางเสร่อ. สัตหีบจับกุมนายสาครคำ บุญเกิดอายุ 47 ปี UFA1668

จากจ. ชัยภูมิขณะสวมเสื้อคลุม เดินรับบิณฑบาตเก็บเงินชาวบ้านชุมชนตลาดบางเสร่ต. บางเสร่อ. สัตหีบจ. ชลบุรีพร้อมยึดเงินของกลาง 2,900 บาท และตรวจสารเสพติดยังพบปัสสาวะสีม่วง

สอบถามนายสาครรับสารภาพว่าติดยาบ้าจึงหาเงินไปซื้อยาบ้าโดยปลอมเป็นพระก่อนนั่งรถทัวร์จากจ. ชัยภูมิไปลงที่หมายแรกในต. บางเสร่ออกไปเก็บเงิน สำหรับชาวบ้านในพื้นที่. ขออาหารบิณฑบาตพร้อมขายวัตถุมงคลพระเครื่อง – เครื่องรางให้ญาติโยมที่ศรัทธาก่อนถูกนายอำเภอสัตหีบจับ

Inquiring Mr Sakorn to confess that he was addicted to methamphetamine and therefore raised money to buy amphetamines by disguise as a monk before taking a tour bus from Chiang Mai Chaiyaphum goes down to the first destination in Tambon Chaiyaphum. Bang Sereok went to collect the money. For the villagers in the area Ask for food, alms, and sell sacred objects, amulets – amulets for kin who believe before being arrested by the sheriff of Sattahip.

นายอนุชากล่าวว่าการจับกุมได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่จนพบนายสาครเดินบิณฑบาตด้วยท่าทีมีพิรุธจึงเข้ามาตรวจสอบพบว่าเป็นพระพุทธรูปปลอม

Mr Anucha said the arrests brought forces to inspect the area until Mr Sakorn was found walking with alms with a suspicious manner and then came to check and found that it was a fake Buddha statue

อย่างไรก็ตามนายสาครรู้สึกสำนึกผิด พร้อมขอโทษและขอบคุณชาวบ้านที่อนุโมทนาบุญและมอบเงินซื้อยาแก้หื่นรอดจากการฉีดยาเมทแอมเฟตามีนเบื้องต้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ. สัตหีบเพื่อดำเนินคดี เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน), แต่งกายเลียนแบบพระและเก็บเงิน

However, Mr. Sakorn felt remorse. Ready to apologize and thank the villagers for blessing their merit and giving money to buy drugs for lust and survive from methamphetamine injections. Sattahip to prosecute Take class I drugs (methamphetamine), dress like a monk and collect money.

UFA1668

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้?

ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้? พระสงฆ์ทั่วโลกยึดมั่นในคำสอนและสืบทอดตามพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้มงวดมากเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องวินัยที่ห้ามไม่ให้มีการสัมผัสร่างกายของผู้หญิง

รวมถึงการอยู่ในสถานที่กับผู้หญิงตามลำพัง แถมยังมีลูกอีกด้วยพระบางรูปไปออกเดทด้วยทำไมล่ะ? ทำไม? มีเหตุผลสำหรับสิ่งเหล่านี้จริงๆ

การที่แต่งงานได้เป็นนโยบายของประเท

ในบางนิกายของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ ห้ามสัมผัสเนื้อตัวหญิง แต่ในสมัยเมจิในทศวรรษที่ 1870 รัฐบาลได้กำจัดพระพุทธศาสนาและจากนั้นในปี 1872

การกินเนื้อสัตว์และการสัมผัสผู้หญิงก็ไม่ได้บังคับ พระสงฆ์จึงได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นสามัญชน ดังนั้นพระญี่ปุ่นจึงสามารถกินเนื้อสัตว์และสัมผัสร่างกายผู้หญิงได้

เข้าร่วมงานปาร์ตี้จับคู่หาคู่แต่งงาน

ในญี่ปุ่นในปัจจุบันปาร์ตี้หาคู่มักจัดตามหมวดหมู่งานเช่นแพทย์เฉพาะทางทนายความเฉพาะทางที่ทำงานด้านการเงิน จำกัด อาชีพของผู้ชายที่เข้าร่วมงานหญิงสาวสามารถเลือกและตัดสินใจได้ง่ายในการเข้าร่วม ปาร์ตี้หาคู่ที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมี “พระ” ซึ่งเป็นที่นิยมมากเพราะ “ไว้ใจได้” “มั่นคงกว่าครอบครัวมนุษย์เงินเดือน”

เมื่อเทียบกับผู้ชายทั่วไปแล้วครึ่งหนึ่งมักจะสนุกสนานในงานปาร์ตี้ ไม่ซีเรียสในทางกลับกันพระต้องการผู้สืบทอดจึงจริงจังกับการอยากแต่งงานมากกว่า

ชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุที่แต่งงานได้

ใช้ชีวิตก็เหมือนคนทั่วไป ไม่มีข้อ จำกัด ในการรับประทานเนื้อสัตว์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เด็ก ๆ ไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่น ๆ บางส่วนไปเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ได้เน้นว่าต้องศึกษาศาสนาเท่านั้น แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกชายจะต้องสืบทอดกิจกรรมของวัด

Living life is like a normal person, there are no restrictions on the consumption of meat or alcohol. Children go to school, like some other children, go to study abroad. It does not emphasize that you only need to study religion. But most people who are sons will have to inherit the activities of the temple.

ที่จริงแล้วมีบางนิกายที่ยอมรับการแต่งงานของพระภิกษุมาตั้งแต่อดีต

ในสมัยเมจิปี 1867 มีเพียงนิกายโจโดชินชูเท่านั้นที่ยอมรับการแต่งงาน ซึ่งมีเหตุผลที่การแต่งงานไม่ได้เว้นจากการปฏิบัติทางศาสนาและการมีภรรยาสามารถช่วยสนับสนุนได้ก็ไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมีนิกาย Nichiren Shufujufuse มันเป็นนิกายที่น่าศรัทธาที่สุด ทุกวันนี้การกินเนื้อสัตว์และการแต่งงานยังคงเป็นสิ่งต้องห้าม

In the Meiji period of 1867, only the Jodo Shinshu sect accepted marriage. There is a reason that marriage is no exception from religious practice and that having a wife can support it is not a problem. There was also the Nichiren Shufujufuse Sect, it was the most faithful sect. Today, eating meat and getting married is still prohibited.

พระพุทธศาสนาเหมือนกัน ทำไมถึงแตกต่างกัน

ในประเทศไทยพุทธศาสนานิกายหินยาน (เถรวาท) ได้ปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัดเพื่อมุ่งสู่จุดสูงสุดของนิพพาน ศรีลังกาและกัมพูชาก็นับถือนิกายนี้เช่นกัน

In Thailand, Hinayana Buddhism (Theravada) strictly follows the teachings in order to reach the top of Nirvana. Sri Lanka and Cambodia are also adhering to this sect.

ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นเป็นนิกายมหายาน รวมทั้งจีน (ส่วนไต้หวันและฮ่องกง) อินเดียส่วนเวียดนามก็ฝึกนิกายนี้เช่นกันในประเทศไทยพระสงฆ์ถือศีล 227 รายการและญี่ปุ่นมีข้อห้ามเพียง 5 ประการ ได้แก่

Buddhism in Japan is a Mahayana sect, including China (Taiwan and Hong Kong), India and Vietnam also practice this sect.In Thailand, 227 Buddhist monks hold 227, and Japan has only five prohibitions:

  1. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการเบียดเบียนชีวิต
  2. อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้
  3. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ
  4. มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการกล่าวเท็จ
  5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการบริโภคสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

เป็นยังไงกันบ้างคะ น่าแปลกใจจริงๆ แต่ทุกเรื่องก็มีที่มาที่ไปทำให้แต่ละประเทศจึงแตกต่างกันค่ะ

UFA1668

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ทำบุญกับพระปลอมได้ขึ้นสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์กลับตกนรก

ทำบุญกับพระปลอมได้ขึ้นสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์กลับตกนรก เป็นเรื่องจริงตามหลักพุทธศาสนาอ่านให้เข้าใจเมื่อทำบุญเพื่อไม่ให้สงสัย ตั้งใจจะเป็นบุญจะสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ

สามีภรรยาคู่หนึ่งยากจนมากหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานมาอาศัยอยู่ในศาลาที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองขณะที่อยู่ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์แพ้ท้องอยากกินอาหารที่กษัตริย์กินจึงขอร้องให้สามีของเธอมาหาเขาบอกว่าถ้า รับประทานอาหารที่ต้องการไม่ได้มันจะต้องตายอย่างแน่นอนสามีซึ่งมีการกระทำนั้นไม่สามารถยืนคำร้องต่อไปได้

ความตาย

ทำบุญกับพระปลอมได้ขึ้นสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์กลับตกนรก

และเกรงว่าเธอจะตายจึงคิดหาอุบายเพื่อปลอมตัวเป็นพระภิกษุและด้วยการปลอมตัวใหม่จึงควรระวังให้มากดูเหมือนว่าจะเน้นเดินในวังถือบาตรไปบิณฑบาต เวลานั้นเป็นเวลาที่พระราชาจะเสวยพระกระยาหารพอดี

เมื่อเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาด้วยท่าทางสงบนิ่งเช่นนี้ก็จินตนาการว่า“ ภิกษุรูปนี้มีกิริยาน่าเลื่อมใสน่าจะเป็นพระที่วิเศษที่สุดองค์หนึ่งได้นำอาหารอันโอชะที่จะรับประทานมาใส่บาตรทั้งหมด ด้วยจิตศรัทธามาก

เมื่อพระปลอมรับอาหารไปแล้วก็เดินจากไปด้วยความเลื่อมใสในใจในหลวงจึงสั่งอำมาตย์คนสนิทให้รีบตามไปเพื่อจะได้รู้ว่าพระมาจากไหนจะไปอยู่ที่ไหน? วันรุ่งขึ้นจึงชวนกันมาบิณฑบาตในวังอีกพระปลอมเมื่อได้อาหารอิ่มแล้วก็ดีใจรีบเดินไปจนสุดกำแพงวัง

เมื่อเห็นว่าปลอดคนจึงถอดเสื้อคลุมออกและพบว่าเป็นเพศคฤหัสถ์เหมือนเดิมแล้วจึงนำอาหารมาให้ภรรยาที่แพ้ท้องบริโภคตามความปรารถนา

อมาตร์ซึ่งเดินตามรอยของเขาได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวตลอดก็ตกใจและอนาถคิดว่าเขาได้พบกับคนที่ปลอมตัวเป็นพระจึงไปเพื่อหวังที่จะจับเขาและถูกลงโทษ แต่ด้วยความสงสารจึงขับรถได้เพียงแค่นั้น สามีภรรยาไปและจะต้องไม่กลับมาที่เมืองนี้โดยเด็ดขาด

หลังจากนั้นก็กลับไปเฝ้าพระราชาดังนั้นพระราชาจึงถามว่า “คำว่าอะไรบอกมาเร็ววัดนั้นอยู่ที่ไหน” จงรักษาความเชื่อของกษัตริย์และกล่าวว่า “คุณเป็นผู้สูงส่งฉันได้ติดตามตามภาพนั้นจนกระทั่งนอกกำแพงพระราชวังเมื่อตามท้ายพระราชวังเขาก็หายวับไปทันที”

(ในที่นี้หมายถึงหายจากพระกลายเป็นเจ้าเรือน) พระราชาได้ฟังดังนั้นก็เศร้าใจมาก ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปพระองค์คิดในใจว่า“ บุญที่เราได้ตักบาตรพระอรหันต์องค์ใหญ่จริง ๆ ท่านเป็นพระอรหันต์จริงๆการหายตัวไปอย่างน่าอัศจรรย์บิณฑบาตที่ได้รับในวันนี้มีอานิสงส์มากเป็นทานอันวิเศษอย่างแน่นอน” พระราชา ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีในบุญที่ได้ทำไม่นานพระมหากษัตริย์ก็เสด็จสวรรคตไปบังเกิดในสวรรค์

และก่อนสิ้นพระชนม์พระองค์ได้ทรงกำชับมหาอำมาตย์ว่าเมื่อเสียชีวิตให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะขณะนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เพิ่งออกมาจากบรรยากาศ เสด็จจาริกไปยังพระนครเพื่อบิณฑบาตมหาอำมาตย์องค์เดียวกันเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น

การเวียนว่ายตายเกิด

And before his death, He charged Pasha that upon his death to make merit and dedicate himself to the King, especially at that time there was an individual Buddha who had just come out of the atmosphere. Traveled to Phra Nakhon for alms. The same Mahatma saw that individual Buddha image

เคยชวนเขาไปรับอาหารในวัง แต่ในใจรู้สึกสงสัยในความเป็นปัจเจกของพระพุทธรูปองค์นั้นตลอดเวลาเพราะครั้งสุดท้ายที่เจอพระปลอมเขาบวชจึงกลัวว่าครั้งนี้จะเป็นพระปลอม เช่นกันโดยไม่รู้ว่าพระที่พวกเขากำลังถวายภัตตาหารนั้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่หมดความปรารถนา

Used to invite him to get food in the palace But in my heart I was wondering the individuality of that Buddha image all the time because the last time he met a fake Buddha, he was ordained so I was afraid that this time it was a fake Buddha image Likewise, without knowing that the monks they are offering food are the individual Buddhas who have lost their desire.

พวกอำมาตย์ก็ประมาทผู้ดีอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะคนทั่วไปอาจไม่รู้ว่าพระรูปใดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือไม่? หรือเป็นตูเตล (เพราะบุคคลใด ๆ คุณจะไม่สามารถประกาศว่าเขาเป็นปัจเจกบุคคลได้นอกจากนี้ยังให้วิธีการปราบอำมาตย์ในโลกหน้าโดยไม่รู้ตัว

The pasha is already underestimating the good. Because people may not know which image is the individual Buddha or not? Or is it toutel (Because any person, you will not be able to declare that he is an individual. It also gives a way to subconsciously suppress the emperor in the next world.

UFA1668

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<