กรรมคืออะไร? ความหมายของกรรม

กรรมคืออะไร? ความหมายของกรรมถ้าแปลตามศัพท์ก็หมายถึงงานหรือการกระทำ แต่ถ้าพูดถึงทางธรรมหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาUFA1668

What is karma? The meaning of karma, if translated by the word, means work or action. But if talking about the Dharma, it means an act of intent.

หรือการกระทำโดยเจตนา แต่ถ้าเราเกิดขึ้นเพื่อกระทำโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไม่เรียกกรรมนั้นในความหมายของธรรม UFA1668

Or intentional actions But if we happen to act without our intention, we will not call it in the sense of dharma.

กรรมคืออะไร? ความหมายของกรรม

แต่ความหมายของกรรมนั้นจริงๆแล้วสามารถแยกแยะความหมายได้หลายแง่มุม ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนี้

But the meaning of karma can actually distinguish many aspects. To be told to listen to this UFA1668

  • ในความเป็นจริงถ้าคุณต้องการมองไปที่ตัวจริงของกรรมนั้นการมองตรงไปที่กรรมคือเจตนาคือเจตนาความพอใจการเลือก ฯลฯ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการกระทำของตัวเอง
  • ดูเพื่อขยายเพื่อดูปัจจัยอื่น ๆ คือมองเข้ามาในชีวิตของคุณ ซึ่งจะเห็นกรรมในแง่ของปัจจัยกรรมในแง่นี้ก็คือร่างกายนั่นเอง
  • มองออกไปข้างนอกเล็กน้อย คือการมองในแง่ของชีวิตที่สำเร็จรูปหรือมองกันง่ายๆคือดูที่การกระทำของคน ๆ นั้นรวมถึงความคิด
  • มุมมองที่กว้างขึ้นคือการมองไปที่อาชีพของคุณเอง หรือแม้กระทั่งเรื่องการใช้ชีวิตอีกด้วย

เมื่อเรารูเกี่ยวกับกรรมแล้ว คราวนี้เรามารู้จักกับประเภทของกรรมกันบ้าง ประเภทของกรรม จะแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ

When we know about karma This time we come to know some kind of karma. Karma type Will be divided into 2 things:

  1. การกระทำที่ไม่เป็นประโยชน์คือการกระทำที่ไม่ดี ซึ่งจะหมายถึงการกระทำที่เกิดจากอกคือความโลเลความโกรธและโมหะ.
  2. กรรมที่มีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากุศลคือกรรมซึ่งก็คือกุศลเป็นการกระทำที่ดีหรือกรรมดีซึ่งหมายถึงการกระทำที่เกิดจากมูลของกุศลคือความคร่ำครวญความโกรธและการผิดศีลธรรม
  1. Deeds that are unhealthy are bad deeds. Refers to the action of the chest, that is, impermanence, anger, and a parent
  2. Karma, whose name suggests that charity is karma, that is, charity is good karma or good karma refers to actions that are based on charity, such as moaning, anger, and immorality.

แต่กรรมนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายจะรวมถึงกายกรรมวจีกรรมและความคิดและกรรมนั้นมาจากการกระทำของคุณเองทั้งหมด คราวนี้จะได้พิจารณาประกอบกรรมดี หรือทำแล้วกรรมชั่ว

But that karma, to be easy to understand, includes acrobatics, speech and thought, and karma is entirely from your own actions. This time will consider the good karma. Or have done evil karma

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<