เวลาละหมาด

เวลาละหมาด การละหมาดเป็นศาสนาในศาสนาอิสลาม มีการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺวันละห้าครั้งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยความสงบและความสงบ UFA1668

นอกจากนี้ยังถือเป็นศาสนาประจำวันที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลาม อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้ในอัลกุรอานกฎเกี่ยวกับเวลาละหมาด มีข้อความสำคัญว่าก่อนเริ่มการละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดทุกครั้ง

แต่ถ้าไม่มีน้ำก็ใช้มุมดินฝุ่นดินสะอาดแทนได้ ในทางศาสนาการละหมาดหมายถึงการพูดและการกระทำที่ประกอบด้วย tagbir และจบลงด้วยการละหมาดสลามคือความสามัคคีของชาวมุสลิมทั่วโลก.

การสวดมนต์มีสองแบบ เวลาละหมาด
การละหมาด Fadu (การละหมาดบังคับ) รวมถึงการละหมาดทุกวันวันละ 5 ครั้งละหมาดวันศุกร์ (บังคับเฉพาะเพศชาย) และญีนาละหมาด (สำหรับผู้เสียชีวิต)

The Fadu prayer (mandatory salat) includes daily prayers 5 times a day, Friday prayers. (Forced only males) and Jina prayers. (For the deceased)

การละหมาดภาคบังคับในชาวมุสลิมถือปฏิบัติตั้งแต่อายุมาก จนกว่าจะสิ้นอายุขัยในเพศหญิงจะถูกแยกออกในขณะที่มีรอบเดือน หรือมีเลือดหลังคลอดบุตรอย่างไรก็ตามต้องทำการชดเชยเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ UFA1668

Compulsory prayer in Muslims is observed from an early age. Until the end of life, the female is separated while there is a menstrual cycle. Or have blood after childbirth, however, must be compensated when it is normal.

การละหมาดซุนนะฮฺ (การละหมาดที่ไม่บังคับ) เชื่อกันว่าหากปฏิบัติแล้วจะได้บุญ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่บาปเช่นสวดในวันปีใหม่ทางจันทรคติการละหมาดเป็นต้นสถานที่สวดมนต์คือ

Sunnah prayer (Prayer that is not compulsory) It is believed that if practice will receive merit But if you do not practice, it will not sin, such as praying on the Lunar New Year, praying, etc. The place of prayer is

ทุกที่ แต่ต้องสะอาด หากละหมาดในช่วงวันศุกร์ให้ทำที่มัสยิด หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของคาบาห์หินศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย UFA1668

Anywhere, but must be clean, if praying on Friday, do it at the mosque. Facing west, the site of the sacred stone Kabah located in the big city of Saudi Arabia.

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องละหมาด

  • เป็นมุสลิม
  • บรรลุศาสนภาวะ
  • มีสติสัมปชัญญะ
  • ปราศจากหัยฎฺ นิฟาส หรือ วิลาดะฮฺ

การปฏิบัติภาวนา
การละหมาดที่ชาวมุสลิมเริ่มตั้งแต่อายุ 7 ขวบคือการละหมาด Fadhoo, Zabhid, Hri, Asri, Makrib และ Isa โดยมีจำนวนการละหมาดที่แตกต่างกัน: 2, 4, 4, 3 และ 4 รอ ka’at ซึ่งหมายถึงหน่วยหนึ่งของกริยาของการละหมาดตั้งแต่ยืนงอ (rukou) ก้มลงสุญูด (สุญูด) และท่านั่งเพื่อแสดงด้วยความสงบมุสลิมสามารถก้มลงได้ เฉพาะอัลเลาะห์ในขณะที่แสดงละหมาดให้หันหน้าไปทาง Qibla ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย

The prayers that Muslims begin at the age of 7 are Fadhoo, Zabhid, Hri, Asri, Makrib and Isa prayers with different numbers of salat: 2, 4, 4, 3 and 4 waiting ka’at which means One unit of the verbs of prayer, from standing to bend (rukou), to bow down (prostrate), and to sit in order to express peacefully, Muslims can bend down. Only Allah, while performing salah, face the Qibla which is in the west of Thailand.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<