วิบากกรรม

วิบากกรรม

วิบากกรรม
วิบากกรรม

เกิดจากสิ่งที่เราทำในอดีตจากนั้นมาด้วยผลของบาปเราต้องแก้ไขบุญให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา ขอให้อยู่ในบุญเท่านั้น สิ่งสำคัญอย่ามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขกรรมในอดีตเพียงอย่างเดียว

สิ่งสำคัญคือต้องระวังอย่าให้เกิดสิ่งไม่ดีในปัจจุบัน (อย่าสร้างกรรมใหม่) อะไรไม่ดีอย่า. มี 10 สิ่งเลวร้ายที่คุณไม่ควรทำอย่างยิ่ง

คือการฆ่าสัตว์ข่มเหงสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติมิชอบผิดบุตรที่ผิดของบุคคลอื่นโกหกหลอกลวงหลอกลวงปลุกระดมความสามัคคีสบถความหลงโลภอยากได้ของของผู้อื่นอาฆาตพยาบาทผู้อื่นเห็นผิดไปจากความ การลงโทษ

มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในวันนี้ ที่ผ่านมามีโอกาสสบถไม่บ่อยนัก เพราะเขากลัวเขาโกรธเราจะเดือดร้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้ว มีโอกาสมากขึ้นที่จะสบถคำโดยไม่ถูกโจมตีเช่นการแสดงความคิดเห็นในฟอรัม

แสดงความคิดเห็นท้ายข่าวบนอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เขียนว่าเขาไปแล้วผู้อ่านไม่รู้ว่าใครเขียนดังนั้นเราจะเห็นว่า Expressions บนอินเทอร์เน็ตใช้คำที่ค่อนข้างแรง เพราะผู้เขียนดูเหมือนจะไม่มีความรับผิดชอบเลยอยากให้ใครพูดเลยและถ้าไม่มีความผิดจริง ๆ ตำรวจก็ไม่สอบสวนอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคน

Born from things we did in the past, then with the consequences of our sins, we must correct our merit, make merit, keep the precepts, prosper and pray. May it be only in merit It’s important not to focus solely on correcting your past karma.

It is important to be careful not to cause bad things today. (Do not create new karma) What is bad, do not. There are 10 gross things that you absolutely shouldn’t do.

This is to slaughter, abuse, burglary and misconduct, the wrongdoing of others, lying, deceit, deceit, incite unity, cursing, greed, desire of others, malice, others see the fault of punishment

There is one thing to be aware of today. In the past, there was an infrequent chance of swearing. Because he is afraid, he is angry, and we will be in trouble. But nowadays, technology has developed a long way. There are more opportunities to swear words without being attacked, such as commenting on the forums.

Put a comment at the end of the news on the Internet, etc. Write that he has gone. Readers do not know who wrote it, so we can see that Expressions on the Internet use very strong words. Because the author seems to have no responsibility, I would like anyone to speak, and if there is absolutely no fault, the police will not investigate, they may not know who it is.

วิบากกรรม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<