วิบากกรรม

วิบากกรรม

วิบากกรรม
วิบากกรรม

เกิดจากสิ่งที่เราทำในอดีตจากนั้นมาด้วยผลของบาปเราต้องแก้ไขบุญให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา ขอให้อยู่ในบุญเท่านั้น สิ่งสำคัญอย่ามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขกรรมในอดีตเพียงอย่างเดียว

สิ่งสำคัญคือต้องระวังอย่าให้เกิดสิ่งไม่ดีในปัจจุบัน (อย่าสร้างกรรมใหม่) อะไรไม่ดีอย่า. มี 10 สิ่งเลวร้ายที่คุณไม่ควรทำอย่างยิ่ง

คือการฆ่าสัตว์ข่มเหงสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติมิชอบผิดบุตรที่ผิดของบุคคลอื่นโกหกหลอกลวงหลอกลวงปลุกระดมความสามัคคีสบถความหลงโลภอยากได้ของของผู้อื่นอาฆาตพยาบาทผู้อื่นเห็นผิดไปจากความ การลงโทษ

มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในวันนี้ ที่ผ่านมามีโอกาสสบถไม่บ่อยนัก เพราะเขากลัวเขาโกรธเราจะเดือดร้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้ว มีโอกาสมากขึ้นที่จะสบถคำโดยไม่ถูกโจมตีเช่นการแสดงความคิดเห็นในฟอรัม

แสดงความคิดเห็นท้ายข่าวบนอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เขียนว่าเขาไปแล้วผู้อ่านไม่รู้ว่าใครเขียนดังนั้นเราจะเห็นว่า Expressions บนอินเทอร์เน็ตใช้คำที่ค่อนข้างแรง เพราะผู้เขียนดูเหมือนจะไม่มีความรับผิดชอบเลยอยากให้ใครพูดเลยและถ้าไม่มีความผิดจริง ๆ ตำรวจก็ไม่สอบสวนอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคน

Born from things we did in the past, then with the consequences of our sins, we must correct our merit, make merit, keep the precepts, prosper and pray. May it be only in merit It’s important not to focus solely on correcting your past karma.

It is important to be careful not to cause bad things today. (Do not create new karma) What is bad, do not. There are 10 gross things that you absolutely shouldn’t do.

This is to slaughter, abuse, burglary and misconduct, the wrongdoing of others, lying, deceit, deceit, incite unity, cursing, greed, desire of others, malice, others see the fault of punishment

There is one thing to be aware of today. In the past, there was an infrequent chance of swearing. Because he is afraid, he is angry, and we will be in trouble. But nowadays, technology has developed a long way. There are more opportunities to swear words without being attacked, such as commenting on the forums.

Put a comment at the end of the news on the Internet, etc. Write that he has gone. Readers do not know who wrote it, so we can see that Expressions on the Internet use very strong words. Because the author seems to have no responsibility, I would like anyone to speak, and if there is absolutely no fault, the police will not investigate, they may not know who it is.

วิบากกรรม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

“กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตอบแทน” สุภาษิตนี้คล้ายกับการทำดีทำชั่วทำชั่วตามหลักพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเมื่อทำร้ายใครก็จะได้รับความ ผลของกรรมนั้น.

ซึ่งกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนป่วยไม่รู้ตัวกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาไม่เหมือนกัน

กรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันล้วนเป็นกรรมซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำเพื่อใคร? กรรมนั้นจะตกอยู่กับคนที่ทำ

ไม่มีใครหลีกหนีหรือพ้นกฎแห่งกรรมได้ วิบากกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนตกงานบางคนไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัวมีเหตุให้ทะเลาะกันเสมอ มีปัญหาไม่ต่อเนื่องกับคู่ของคุณ ทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานอย่างมาก

ดังนั้นการแก้กรรมให้ตัวเองมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนมีวิธีบรรเทากรรม อาจทำได้หลายวิธีอโหสิกรรม ส่วนหนึ่งหากร่างกายอยู่เจ็บปวดจนเป็นหนัก

จะหายทันทีกรรมนี้จะเบาบางลงและชีวิตจะดีขึ้น. โดยสังเกตจากตัวเราเองว่ามีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นที่คนป่วยจะหายจนเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วถ้ายังมีกรรมอีกมากก็ยังดิ้นรน

“Whatever karma, who does it in return” This proverb is similar to doing good, doing bad and doing bad. According to Buddhism, it is believed that every human being has his own karma, and it hurts anyone. Effects of that karma.

The karma of each person varies from person to person. Some people are unknowingly ill. This karma follows many worlds. Which contributed to our birth differently.

Karma is an action that consists of intent. Both the past life or the present are karma, which affects the present and the future. Who does it for? That karma will fall on the person who does it.

No one can escape or escape the law of karma. Every person’s deeds are different. Some people lose their jobs, others are unsuccessful in their careers. Families always have a cause for quarrel. There are intermittent problems with your partner. Made myself extremely suffering.

So there are several ways to fix karma for yourself. Depending on the beliefs of each person there are ways to mitigate karma. Several methods may be performed if a shaman from any part of the body is in the sore area that you forget.

It will disappear immediately, this karma will be lessened and life will improve. By observing from ourselves that there are more good things coming in that the sick people will heal until they begin to have. Show that we have begun to have merit, and if we have a lot of karma we are still struggling.

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<