ความจริงก็คือความจริง

ความจริงก็คือความจริง

ความจริงก็คือความจริง ถ้าหากเราไม่เชื่อ และไม่ศรัทธาใน
ความเป็นจริงแล้ว เราจะเชื่อถือสิ่งใดได้อีก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้
คณะศึกษาวิจัยในหลายประเทศ พบผู้จำอดีตชาติได้จากทั่วโลกแล้ว
มากกว่า 5.00 รายคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับ
การพิสูจน์แล้ว โดยวิทยาศสตร์สมัยใหม่ ศาสนา
พุทธกำลังได้รับการรับรอง โดยวิทยาศาสตร์ เหมือน
ดังคำกล่าวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่ว่ “If there
is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism.” หมายถึง “ถ้จะมีศาสนาใด ที่รับมือกับ
ความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันได้ศาสนานั้นก็นำจะ
ศ.นพ.เอียนสตีเวนสั้น(an Stevenson, M.D.) นักวิทยาศาสตร์
ที่ทำการศึกษาริจัยเกี่ยวกับ “การจำอดีตชาติได้” และ
“การกลับชาติมาเกิด” มานานกว่า 47ปี เมื่อท่านได้เสียชีวิต

ความจริงก็คือความจริง

The truth is the truth If we don’t believe And do not believe in
In fact What else can we trust, however, today?
Faculty of research in many countries Found past-life remembers from around the world
More than 5.00 cases, the teachings of the Lord Buddha are being received
Proven By modern science, religion
Buddhists are currently being certified. By science like
As said by Albert Einstein that “If there

is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism. “means” If any religion cope with
The need for modern science. Now, religion brings
Prof. Dr. Ian Stevenson, M.D., scientist
Who conducted research about “Remembering past lives” and
“Reincarnation” for over 47 years, when he died

More than 5.00 cases, the teachings of the Lord Buddha are being received
Proven By modern science, religion
Buddhists are currently being certified. By science like
As said by Albert Einstein that “If there
is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism. “means” If any religion cope with
The need for modern science. Now, religion brings
Prof. Dr. Ian Stevenson, M.

 

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่