ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร ที่สมาคมหลังจากการประชุมตามปกติทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงจะเสร็จสมบูรณ์ ยังมีเวลาที่จะหันมาถกเถียงกฎแห่งความจริงเกี่ยวกับกรรมในยุคนี้มีหลายคนที่สนใจและเชื่อ แต่หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับ “กรรมแห่งชีวิตในอดีต” หรือกรรมก่อนหน้าของชีวิตก่อนหน้านี้

ติดตามในชีวิตนี้เพราะบางคนในวันนี้มีความประพฤติดีไม่ควรจริงจังดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะพูดเหมือนกำปั้นทุบตีเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาเหตุที่ไม่สามารถระบุได้ก็มักจะถือว่าเป็นวัตถุ ของชีวิตที่ผ่านมา

ดังนั้นจึงมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่า “กรรมในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริง” แต่อีกฝ่ายยังสงสัยไม่มากนักบางคนไม่เชื่อเลยดังนั้นจึงมีการถกเถียงกันในหมู่คนที่อ่านหนังสือใน “กฎแห่งกรรม”

เมื่อเพื่อนที่เป็นผู้ศรัทธาในกรรมในชีวิตที่ผ่านมาและเป็นเลขานุการของสมาคมผู้เขียนบอกเพื่อนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนธรรมดาที่มีความเห็นต่างกัน การถกเถียงเกี่ยวกับความจริงและเหตุผลของเรื่องนี้คือวิสัยทัศน์ที่ดี

เพราะมันเป็นวิธีที่ชัดเจนที่จะพิจารณาในอนาคตวันหนึ่งเขาจะเคลียร์ข้อสงสัยของเขาขาวดำ จากนั้นอาจจะทิ้งข้อสงสัยทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติโดยบังเอิญผู้เขียนได้รับจดหมายพร้อมกับบันทึกเกี่ยวกับกรรมในอดีต

ซึ่งมีหลักฐานการเชื่อเหตุการณ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าคุณได้อ่านและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอาจจะช่วยบรรเทาข้อสงสัยบางอย่างได้เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นและไม่นานก่อนที่จะมีพยานยังคงอยู่ มีหลักฐานมากขึ้น ถือเป็นเรื่องบังเอิญหรือเหนือธรรมชาติผู้เขียนได้รับเรื่องนี้ในเวลาหลังจากรู้ว่าคนส่วนใหญ่กำลังถกเถียงเรื่องกรรมของชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

In the past life, we were nothing to the association after the usual meeting every Thursday before noon to complete. There is still time to debate the law of truth about karma. In this era,

many people are interested and believed. But many people still wonder about “Karma of past life” or previous karma of previous life

Follow in this life, because some people today are well-behaved, should not be taken seriously, so there is no doubt that he will speak like a fist-bashing.When nothing happens, unidentified reasons are often considered objects. Of past lives

Therefore both sides believed that “Karma in the past is true”, but the other side is still very skeptical, some do not believe at all. Therefore, there is debate among people who read the book in the “Law of Karma”

When a friend who believes in karma in past lives and is the secretary of the association, the author tells a friend that it is normal for ordinary people with different opinions. The debate about the truth and the reason for this is a good vision.

Because it is a clear way to consider in the future, one day he will clear his black and white doubts. It may then leave all the doubts, but it is a supernatural coincidence. The author received a letter with a record of past karma.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์โต้แย้งอย่างไม่มีหลักวิชาการสำหรับผมเองโต้แย้งโดยหลักการจากทางศาสนาพุทธว่า เราสามารถเข้าไปในอดีตได้ด้วยการปฏิบัติธรรม โดยจะมีลักษณธะคล้ายๆ กับการดูภาพยนต์เราไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นได้

สำหรับในกรณีที่นักฟิสกส์ใหม่อย่างจะเห็นอดีตจริงๆ ก็ต้องขับยานออกไปจากโลกแล้วใช้กล้องส่องดูหรือบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วเท่านั้นในทุกๆ วันถ้าเรามองเห็นดวงอาทิตย์ในอดีตที่ 8 นาทีกว่านิดๆ มาแล้วเพราะแสงของดวงอาทิตย์นั้นเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกของเราโดยเดินทางด้วยเวลา 8 นาทีกว่านิดๆ

ในกรณีที่นักดาราศาสตร์เห็นการระเบิดของ ซูเปอร์โนวา(Super Nova) ก็ไม่ใช่การระเบิดในปัจจุบันนี้แต่อาจเป็นการระเบิดเมื่อหลายล้านพันปีแสงมาแล้วก็ได้ ซึ่งระยะทางที่ว่านี้ เกินจินตนาการของมนุษย์ว่า มันจะยาวนานซักแค่ไหนกันเชียว

ในกรณีที่นักฟิสิกส์ใหม่สามารถสร้างยานพาหนะที่มีความเร็วใกล้ความเร็วของแสงได้จริงๆนักฟิสิกส์ใหม่เชื่อว่า ด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพของ ไอน์สไตน์ นั้นมีความเป็นไปได้สูงที่สุดเพราะไม่มีทฤษฏีอะไรมากมายกว่าอันอื่นๆ

วิทยาศาสตร์เก่าว่า

Old science says Absolutely not absolutely possible, but for different reasons.
Old science says While scientists argue without academic principles. For me, I argue by the Buddhist principles that We can enter the past by practicing Dharma. Which will have a similar feature

With watching movies, we have no way to interfere with the events that have already occurred.

In the case of new physicians like to really see the past Had to drive a vehicle out of the world and use a camera to look at or record events already Days.

If we could see the sun in the past at 8 minutes, a little bit ago, because the light of the sun traveled from the sun to our planet by traveling a little more than 8 minutes

In the event that astronomers saw the explosion of Supernova (Super Nova) is not an explosion today, but it may be an explosion millions of light years ago. Which this distance Beyond the human imagination that How long will it last?

In the case that a new physicist can actually create a vehicle with a velocity close to the speed of light, the new physicist believes that With Einstein’s theory of relativity the highest possibility is because there is no more theory than any other.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่