โรคหัวใจ และระดับชั้นสูงมากความตายของเขาเป็นการชดใช้หนี้

เพราะเขาชื่อ Avrom และลูกสาวคุณก็มีชื่อตามเขา ลูกชายคณ.ส. ชีวิตด้วย โรคหัวใจ หัวใจเขามีความสําคัญมากทีเดียว เพราะมันพลิก กลับเหมือนหัวใจไก่เขาได้เสียสละแทนคุณอย่างมากเพราะเขารักคุณ จิตของเขามาจากระดับชั้นสูงมากความตายของเขาเป็นการชดใช้หนี้

แทนบิดาของเขา เขายังอยากให้คุณรู้ว่า ยารักษาโรคทั้งหลาย มีผล รักษาโรคได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็จํากัดมาก” ข้อความเหล่านี้ ทําให้ดร.ไวส์ ตกตะลึงมากเนื่องจากแคทเธอลีนเองไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยว กับตัวเขามาก่อนเลย รวมทั้งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับครอบครัวของเขา เรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตของเขาคือ โรคหัวใจ และ ความตายเมื่อแรกเกิดของ

ลูกชายคนแรกของเขาสภาพหัวใจของเขาอยู่ในภาวะอันตราย เพียงแค่ 10 วันแรกที่คลอดออกมา ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้เพียงหนึ่งใน 10 ล้านเท่านั้นเขาเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 23 วันส่วนบิดาของ ดร.ไวส์เสีย ชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และท่านมีชื่อว่า Avrom! หลังจากนั้นอีก 4 เดือนลูกสาวของ ดร.ไวส์ก็คลอดออกมา เธอมีชื่อว่า Amy ตามชื่อคุณปู่ที่ล่วงลับไป เนื่องจากแคทเธอลีนและดร.ไวส์ไม่ใช่โรคหัวใจ

Because his name is Avrom and your daughter is named after him. Son, K. Life, with heart disease. His heart is very important because it turned like a chicken’s heart. He has made many sacrifices for you because he loves you. His mind comes from a very high level. His death is a debt repayment.

In place of his father He also wants you to know that All medicines can only cure a certain degree of disease. Which is very limited. “These statements Causing Dr. Weiss Shocking, because Catherine herself didn’t know anything about With him before Including not knowing anything about his family The saddest thing in his life is Death at the birth of

His first son, the state of his heart, was in danger of just the first 10 days he was born. Which is only one in 10 million. He died at the age of 23, while Dr. Weiss’s father died of acute myocardial infarction. And your name is Avrom! After another 4 months, the daughter of Dr. Weiss was born. She was named Amy after the name of the deceased grandfather. Because Catherine and Dr. Weiss are not

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

จิตใจมนุษย์ และ ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์

ดร.ไวส์ได้ยินได้ฟังจากแคทเธอลีน ในระหว่างการรักษา แบบ PRL นั้นยังมีเรื่อง ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ ด้วย เช่นแคทเธอลีน จําได้ว่า ในขณะเมื่อพบกับความตายความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ 

ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ จิตของเธอจะลอยออกมาอยู่ เหนือร่างกายเธอเสมอแล้วก็ถูกเรียกกลับไปสู่โลกของจิตวิญญาณโดย “แสงแห่งความเมตตา” และในช่วงนี้เธอยังได้สัมผัสกับ “ผู้ ดูแล” จิตวิญญาณหลายๆ ท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้สามารถสื่อสารและ ส่งข่าวสารด้านจิตวิญญาณมายัง

ดร.ไวส์โดยผ่านแคทเธอลีน และใน ระหว่างที่อยู่ภายใต้การสะกดจิตนี้ แคทเธอลีนได้เรียนรู้ เข้าใจสิ่งต่างๆ มากยิ่งกว่าในช่วงชีวิตตามปกติของเธอเสียอีก ดร.ไวส์ เองก็ค่อยๆ คลายความลังเลสงสัยในความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต ในชาติก่อนตามไปด้วยครั้งหนึ่งในช่วง PRL

แคทเธอลีน จําได้ถึงความตายในชาติ หนึ่งของเธอ เมื่อหลายศตวรรษก่อน ในขณะที่จิตของเธอถูกนําไปสู่ แสงสว่างแห่งความเมตตาที่เธอคุ้นเคยนั้นเธอก็ได้รับข่าวสารหนึ่งเพื่อ ถึงต่อมายัง ดร.ไวส์ ดังมีความว่า “บิดาของคุณกําลังอยู่ที่นี่ เช่นเดียว กมลูกชายของคุณ เขายังเด็กมาก บิดาคุณบอกว่าคุณน่าจะรู้จักเขา

Dr. Weiss heard it from Catherine. During the PRL treatment, there is still the mystery of human life. For example, Catherine remembered that at the time of death

Your mind will float out. Always above her body and is called back to the spirit world by “Light of Mercy” and during this period, she also touched with many “caretakers” spirit, which these people can communicate and Sending spiritual messages to

Dr. Weiss by Catherine and during this hypnosis. Catherine learned Understand things Even more than during her normal life, Dr. Weis gradually reluctantly doubts her beliefs about life. In the former life, followed by one time during the PRL

Catherine recognized the death of her life centuries ago. While her mind was led to The light of compassion that she was familiar with then received a message to arrive at Dr. Weiss, saying, “Your father is here, just like your son. He is very young Your father said you should know him.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตจนกระทั่งถึงช่วงที่พบกับความตาย

ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันจนกระทั่งถึงช่วงที่พบกับ ความตาย จากการจมน้ํา ซึ่งลูกของเธอถูกดึงออกไปจากอ้อม กอดเธอ เธอจําได้กระทั่งว่าหลังจากตายแล้ว ความตาย

จิตของเธอก็ลอยออกมา อยู่เหนือร่างกายนั้นในระหว่างการรักษาครั้งนี้เธอยังสามารถระลึกชาติอื่นได้อีก 2 ชาติหนึ่งในสองชาตินั้นเธอเป็นโสเภณีในประเทศสเปนยอ ศตวรรษที่ 18 ส่วนอีกชาติหนึ่งเป็นหญิงชาวกรีกในช่วงก่อนคริสตกาล คําพูดเหล่านี้ทําให้ ดร.ไวส์รู้สึกอึ้งไปเขารู้ดีว่าเธอไม่ได้มีอาการเหมือน พวกบุคลิกแปรปรวนหรือแปลกแยก

และเธอก็ไม่ได้รับยาอะไรเขาพบ ว่าในระหว่างถูกสะกดจิตเธอ คล้ายกับฝันไป แต่สิ่งที่มีนัยสําคัญที่สุด คือ สุขภาพของเธอดีขึ้น ซึ่งเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่เป็นผล จากการเกิดภาพ หลอน หรือ ความฝันอย่างแน่นอนในระหว่างช่วงของการติดตามผลการรักษา แคทเธอลีนยัง สามารถระลึกชาติได้อีก 10 ชาติเธอได้ประสบกับเหตุการณ์ที่มีทั้งความ กลัวและความสุขที่มีผลควบคุมพฤติกรรมของเธอในปัจจุบันชาติทําให้

เธอเริ่มยอมรับเข้าใจ และสุดท้ายก็สามารถเอาชนะ สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ที่คอยผลักดันพฤติกรรมที่ไม่ดีของเธอแล้วเธอก็สามารถเอาชนะความ กลัวและได้พบกับความสงบภายในในระหว่างการถูกสะกดจิตเธอยัง พบว่า ผู้คนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเธอเมื่ออดีตชาติยังเคยเป็นส่วน หนึ่งในชีวิตของเธอในอีกหลายๆ ชาติ รวมทั้งในชาตินี้ด้วย

ตัวอย่าง เช่น ดร.ไวส์เคยเป็นครูของเธอเป็นสามีของเธอและเคยเป็นผู้ที่สังหาร เธอในสงครามระหว่างชนเผ่า เมื่อครั้งที่เธอกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กของชนเผ่าหนึ่ง สัมพันธภาพในช่วงชีวิตนี้ก็ไม่ใช่สัมพันธภาพที่ดีอีกเช่น กัน ตรงกับสิ่งที่อาจารย์หลี่ หง ซื้อ กล่าวไว้ว่า “ผู้คนกลับชาติเป็นกลุ่มก้อนเพื่อชดใช้หนี้กรรม หรือร่วมทุกข์สุขกันท ในบทบาทและช่วงวัย และก็ต่างกันกับใน ความตาย ชาติก่อน

As well as details of daily life until the point of death from drowning in which her child was pulled from her embrace. She even remembered that after death

Her mind floated out. During this treatment, she was able to recall two other nations. One of them was a prostitute in Spain in the 18th century, and the other was a Greek woman in the Christian era. These words make Dr. Weiss was stunned. He knew that she didn’t have the same symptoms. They are variable or alien.

And she didn’t receive any medication he found That during her hypnosis Similar to a dream But the most important thing is that her health has improved Which he knows that it’s not the result Of course, from hallucinations or dreams. During the follow-up period, Catherine was able to recall 10 more lives. She experienced events that had both Fear and happiness that control her behavior in the present life make

She began to accept, understand And finally, able to overcome those things that pushed her bad behavior, and then she was able to overcome the Scared and found inner peace during hypnosis, she also found that people who had been part of her life when their past lives were part of One of her lives in many lives, including this life as well

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่