เดิมที่ในฐานะที่เป็นนักวิชาการ

จากระบบการศึกษา

จากระบบการศึกษา แบบเก่าท่านไม่ได้ สนใจเกี่ยวกับ Parapsychology (จิตวิทยาเปรียบเทียบ)

จากระบบการศึกษา

จากระบบการศึกษา ท่านไม่มีความ รู้และความสนใจแม้แต่น้อยในเรื่องการกลับชาติมาเกิด

แต่หนังสือเล่มคนงของท่าน ชื่อ Many Lives Many Masters

สามารถขายได้ 2 ล้าน6และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา

บทคัดย่อของ “ผงสือเล่มนี้มีความว่า “จิตเวชศาสตร์และอภิปรัชญา

กลืนกลายเข้าการทางด้วยกันในผู้ที่ครั้งหนึ่ง เคยยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น”

ในวิธีก คลินิกด้านจิตเวชศาสตร์ จะพบว่าตนเองลังเลที่จะยอมรับการรักษา

แบบย้อนอดีตชาติ พลันเมื่อผู้ที่ถูกเขาสะกดจิต ได้เปิดเผยเรื่องราวในอดีตชาติ

ของเขาออกมาDr.Weiss บรรยายในหนังสือ Many Lives, Many Masters

เกี่ยวกับประวัติของคนไข้คนหนึ่งของเขา คือ แคทเธอลีน อายุราว 30 ปี

ในขณะนั้นเธอเข้ามาพบเขาที่คลินิกด้วยอาการเฉียบพลัน

จากการถูกความกลัวและความวิตกกังวลอย่างรุนแรง จู่โจม

เขาได้ให้การรักษาทางจิตเวชแบบเดิมแก่ เธอ นาน 1 ปี แต่ก็ไร้ผล

เธอเป็นคนใจแคบและ ปฏิเสธการใช้ยาใดๆ แต่สุดท้ายก็ยอมรับการรักษา

ด้วยการ สะกดจิตโดยไม่แน่ใจนัก ดร.ไวส์รู้สึกว่า สภาพจิตของแคทเธอลีนอาจ

จะเกี่ยวข้องกับ ความทรงจําที่เก็บกดไว้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กของเธอ

เขา เชื่อว่าหากเธอสามารถฟื้นความจําเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตได้

ภาย ใต้การสะกดจิต ปัญหาก็จะแก้ตกไปได้ แล้วเธอก็จะเป็นอิสระจาก

Formerly, as an academic

From the education system Old style, you can’t Interested about Parapsychology (Comparative psychology)

From the education system You don’t have Knowing and even less interested in reincarnation

But his book, Many Lives Many Masters

Can sell 2 million 6 and has been translated into more than 20 languages

The abstract of “this book powder is “Psychiatry and metaphysics

Swallowed up the way together in those who once Used to hold firmly “

In the clinical approach in psychiatry Will find themselves hesitant to accept treatment

Back in the past Suddenly when those who were hypnotized Revealing stories of past lives

Of him came out, Dr.Weiss. Lectures in Many Lives, Many Masters

Regarding the history of one of his patients, Catherine, aged 30.

At that time, she came to see him at the clinic with acute symptoms.

From being attacked by terrible fears and anxiety

He has given her the same psychiatric treatment for 1 year but is in vain.

She is narrow-minded and Deny any medication But finally accepting treatment

With hypnosis without being sure Dr. Weiss felt that Catherine’s mental state may

Will involve The memory that has been suppressed since her childhood

He believes that if she can regain memories about past events

Under hypnosis Problems can be solved. Then she will be free from

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *