เส้นทางของพวกเขาและดร.สตีเวนสัน

ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ 

ได้ทำงานเป็นระบบ ก็สามารถพบรายงานทางการแพทย์หลังคลอดที่เกี่ยวข้องกันนี้ของเด็กๆ

ได้ทำงานเป็นระบบ

ได้ทำงานเป็นระบบ ที่สามารถยืนยันคําพูดของพวกเขาได้อย่าง

แม่นยํายังมีงานวิจัยอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด โดยวิธี

การสะกดจิตโดยนักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ถูกสะกด ฟื้นคืนความทรงจําในชาติก่อน

อันที่จริงการสะกดจิตโดยตัวมันเองไม่ได้อธิบายกระบวนการ พื้นความจําในชาติก่อน

หากแต่เป็นเพราะ เทคนิคที่เรียกว่า Pasture Regression Therapy (PRIL)

หมายถึงการรักษาโดยการฟิน ความทรงจําย้อนกลับไปยัง อดีตชาติ

ผู้ที่อยู่ภายใต้การรักษาแบบนี้ไม่ได้ มีลักษณะแตกต่างจะ การพิจารณาลักษณะคลื่นส

ให้ผู้ถูกสะกดเข้าสู่ภาวะการรัสแบบนี้ไม่ได้หลับไป และคลื่นสมองก็

ตกต่างจากสภาวะหลับนอกจากโดยอาศัยเกณะคลื่นสมอง

นักจิตวิทยาบางคนจะสามารถชักนํา เข้าสู่ภาวะการรู้สึกตัวในระดับต่างๆ

กันได้ดีกว่าการสะกดซึ่งในสภาวะเช่นนี้จะเหมือนกับสภาวะของการทํา

สมาธิของผู้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธ หรือเต่ํา เราทราบ- ภายใต้สภาวะการรวบรวมสมาธิ

ผู้ถูกสะกด จะสามารถสัมผัสได้ถึงสมาธิระดับลึก ทําให้เขา สามารถรับรู้ประสบการณ์

ในอดีตได้ ในขณะที่ยังมีสติ ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน พวกเขายังสามารถ

จําอดีตชาติในหลายศตวรรษ ก่อน อย่างไรก็ดีเราอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า

PRL เป็นเรื่องที่มีการถูกเถียงกันมากในหมู่นักวิชาการ

Their path and Dr. Stevenson

Working as a system Can find this related postpartum medical report of the children

Working as a system That can confirm their words like

Accuracy also has another type of research about reincarnation by means of

Hypnosis by psychologists in order to be spelled Recovering memories in the previous nation

In fact, hypnosis by itself does not explain the process. The first memory of the nation

But because Technique called Pasture Regression Therapy (PRIL)

Means treatment by fining Memories return to the past

Those who are under this kind of treatment cannot Have different characteristics Considering the wave characteristics

Let those who are spelled into this condition do not fall asleep And brain waves

Falls apart from sleeping conditions, except by using brain waves

Some psychologists will be able to draw Entering consciousness at various levels

Can be better than spelling, which in this condition is the same as the condition of doing

Meditation of Buddhist or Buddhist practitioners. We know – under concentration conditions

The person who is spelled can experience deep meditation, allowing him to experience.

In the past, while still being conscious Keep in mind the present They can also

Remember the past in many centuries. However, we would like to note that

PRL is a very controversial topic among scholars.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *