ในชาติก่อน และมักจะแสดงออกซึ่งความหวาดกลัวอย่างรุนแรง

phobia ที่ผิดปกติในสภาพแวดล้อมของครอบครัว ปัจจุบันหรือไม่อาจอธิบายได้

phobia

phobia จากเหตุการณ์ในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านี้พวกเขายัง รู้จักสิ่งต่างๆ

ที่ไม่เคยได้เรียนรู้หรือได้ฟังมาก่อน ในชีวิตนี้ ที่น่าแปลก อีกก็คือคําบอกเล่าของเด็กเหล่านี้

สามารถแสดงถึงความเกี่ยวข้อง กับ ชีวิตจริงหรือ เหตุการณ์ความตาย

ได้ในหลายกรณี ดร.สตีเวนสัน เขียนไว้ว่า “บ่อยครั้ง เด็กเหล่านี้ได้พูดถึงคนและเหตุการณ์ต่างๆ

ในชาติก่อน ซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เป็นที่รู้จักในศตวรรษก่อนๆ แต่เป็นชีวิตที่จง

เป็นตัวตนที่สามารถชี้ชัดออกมาได้ทว่าเป็นผู้ซึ่งไม่เคยเป็นของคนในครอบครัวเด็กเอง

โดยสิ้นเชิงและเป็นผู้คนที่อยู่ต่างเจาะถิ่น ต่างแดน หรือในประเทศอื่นๆและที่แปลกมากๆคือ เด็กๆ

นี้สามารถพูดภาษาอื่นที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้” แต่ละแปลกมากๆ คือ เด็กๆ

เหล่าบันทึกไว้อย่างระมัดระวังถูกตรวจสอบและค้นคว้าอย่างรอบคอบเป็นพิเศษ

โดยคณะกรรมการของดร.สตีเวนสัน ท่านเองได้ตีพิมพ์หนังสือ ออกมาจํานวนหนึ่ง

ที่เขียนถึงบันทึกการค้นพบที่น่าแปลกใจ เหล่านี้ เช่นหนังสือชื่อ “เด็กๆ

ผู้สามารถจดจําชีวิตแต่ปางก่อน – คําถามเกี่ยว กับการระลึกชาติ”

หนังสือ “การระลึกชาติและชีววิทยา” เป็นต้นใน หนังสือเรื่อง

“รอยตําหนิแรกเกิด” ท่านมีรายงานถึง 200 กว่าราย ซึ่ง เด็กเหล่านี้

ได้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการตายในชาติก่อนเช่นว่า ถูกยิงหรือถูกแทง

ด้วยของมีคม ซึ่งตําแหน่งที่ถูกยิงหรือแทงนี้ ตรงกับรอยตําหนิแรกเกิด

In the previous nation and often expressed severe fear

abnormal phobia in the family environment Present or not able to explain

phobia from current events Moreover, they also Know things

That has never been learned or listened to before in this life. Surprisingly, the words of these children

Can show the connection with real life? Death event

In many cases, Dr. Stevenson wrote: “Often these children talk about people and events.

In the previous nation, which was not a life that was not known in previous centuries But it is life

Is an identifiable person who can never be a family member of a child

Completely and as people who live in foreign countries or in other countries and very strange is children.

This can speak another language that has never been heard before. “Each is very strange.

Carefully recorded, carefully examined and carefully researched

By the board of Dr. Stevenson You have published a book. Come out a number

Written to record these surprising findings, such as the book titled “Children

Who can remember the past life – questions about national remembrance “

The book “National Remembrance and Biology” etc. in the book

“First birth marks”. There are over 200 reports which these children

Explained in detail about death in the previous nation, such as Being shot or stabbed

With sharp objects that have been shot or stabbed Corresponding to the birth marks

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *