ในหนังสือเรื่อง “รอยตําหนิแรกเกิด”

ท่านมีรายงาน

ท่านมีรายงาน ถึง 200 กว่าราย ซึ่ง เด็กเหล่านี้ได้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการตายในชาติก่อนเช่นว่าถูกยิงหรือถูกแทง

ท่านมีรายงาน

ท่านมีรายงาน ด้วยของมีคม ซึ่งตําแหน่งที่ถูก ยิงหรือแทงนี้ ตรงกับรอยตําหนิแรกเกิดของพวก เขาและดร.สตีเวนสันก็สามารถพบ

รายงานทางการแพทย์หลังคลอด ที่เกี่ยวข้องกันนี้ของเด็กๆ ที่สามารถยืนยันคําพูดของพวกเขาได้อย่างแม่นยํา

ยังมีงานวิจัยอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด โดยวิธี การสะกดจิตโดยนักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ถูกสะกด

ฟื้นคืนความทรงจําในชาติก่อนอันที่จริงการสะกดจิตโดยตัวมันเองไม่ได้อธิบายกระบวนการ พื้นความจําในชาติก่อน

หากแต่เป็นเพราะ เทคนิคที่เรียกว่า Pasture Regression Therapy (PRIL) หมายถึงการรักษาโดยการฟิน

ความทรงจําย้อนกลับไปยัง อดีตชาติ ผู้ที่อยู่ภายหรือความผิดปกติแต่นปกติแต่แรกเกิด (birth defects)

ซึ่งสอดคล้องกับเด็กจําได้จากการระลึกง สตีเวนสิ้นอายุ 80 กว่าแล้ว ต้อง ที่เป็นของเด็กอายุระหว่าง 2 ปี ยุโรป เอเชีย และอเมริกา

ซึ่งน่าและล้องกับ รอยแผลที่ทําให้ถึงแก่ชีวิต ของการระลึกชาติของตนปัจจุบัน ศ.นพ.เอียน 80 กว่าแล้ว

ข้อมูลที่ท่านได้เก็บบันทึกไว้มีนับพันๆ ราย กอายุระหว่าง 2 ถึง 7 ปี ที่อาศัยอยู่ใน ตะวันออกกลาง,อเมริกา

ซึ่งน่าแปลกที่ว่า ความสามารถระลึก ได้ของเด็กเหล่านี้ จะค่อยๆ ลดน้อยลงเมื่อ ภายประมาณ 7 ปีขึ้นไป

เด็กเหล่านี้จะพูดขึ้นมาเองถึงชีวิต ในชาติก่อนของตน และต้องการจะกลับบ้านเดิมของตน คิดถึงแม่ หรือสามี

In the book “Birthmark marks”

You have reported more than 200 cases, in which these children have explained in detail about deaths in previous lives, such as being shot or stabbed.

With sharp objects in the correct position Shoot or stab this Which corresponds to their birth marks He and Dr. Stevenson can find

Postpartum medical report Related products of children That can confirm their words precisely

There is also another research about reincarnation by means of hypnosis by psychologists for the spelling.

Resurrected memories in a past life. In fact, self-hypnosis didn’t explain the process Memory in the past life

But because The technique called Pasture Regression Therapy (PRIL) refers to the treatment by fins.

The memory goes back to the past life, the birth, or the birth defects.

Which corresponds to the child recognized by the recall Steven had reached the age of 80, which must belong to children between the ages of 2 years, Europe, Asia and America.

Which should and with The wound that caused his death Of his national recall. Currently, Prof. Dr. Ian 80 is already over.

Information that you have recorded There are thousands of people aged between 2 and 7 years living in Middle East, America

Which is strange that Gift The output of these children will gradually decrease after about 7 years.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *